Nøkkelinformasjon

Nivå

Annen utdanning

Kostnader

Gratis, se informasjon på kursets nettside

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

2. september

Oppstartsdato

17. september

Om studiet

Ønsker du kunnskap om prosessen rundt tilføring eller endring av areal, eller tilføring av areal i avfallsbransjen? I dette kurset får du innsikt i den helhetlige prosessen fra start til slutt om arealplanlegging innenfor avfall- og gjenvinningsbransjen.

Studiets oppbygging

Ønsker du kunnskap om prosessen rundt tilføring eller endring av areal, eller tilføring av areal i avfallsbransjen? I dette kurset får du innsikt i den helhetlige prosessen fra start til slutt om arealplanlegging innenfor avfall- og gjenvinningsbransjen.

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Undervisningsopplegg

Undervisningen gjennomføres i et digitalt klasserom fra egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

 • hvordan blir planverket til (samfunnsplan, kommuneplan, arealplan, sektorplan)?

 • når gjennomføres høringsrunder (fylket høringsinstans og statens veivesen)?

 • Innsigelser – hvem kan komme med innsigelser?

 • godkjenning hos statsforvalteren

 • eksempler på arealdisposisjon (hvordan oppbevares søppel privat og ved offentlige bygg)

 • plan- og bygningsloven

 • hvordan gjennomføres prosessen og hva ligger som delprosesser – hva kommer først og sist i den helhetlige prosessen

Opptakskrav

Kurset stiller ingen krav til faglige forkunnskaper, men anbefales et språknivå minimum A2 (skriftlig og muntlig). Dette tilsvarer å kunne delta i rutinesamtaler og utveksle informasjon om kjente emner og aktiviteter.

Det er en fordel om du har erfaring med administrative prosesser inn mot avfallshåndtering og arealplanlegging, og du må ha tilknytning til avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Læringsutbytte

 • ha grunnleggende forståelse for planprosess inn mot arealplanlegging

 • ha forståelse for åpne og lukkede høringsrunder, og ha en grunnkompetanse på åpne og lukkede høringsinnspill

 • ha forståelse for tidsperspektiv på helhetlige planprosesser (rekkefølgekrav)

 • forståelse for og innsikt i hva som kan påvirke helhetlig planprosess og når prosessen stanses

 • få kunnskap om hvordan detaljplanlegging foregår inn mot arealplaner

 • ha innsikt og kompetanse på innholdet i plan- og bygningsloven og hva denne loven regulerer

 • ha kunnskap på logisk oppbygning av lagringsområde (hvordan skille tungtrafikk og persontrafikk i et avfallsanlegg)