Nøkkelinformasjon

Nivå

Annen utdanning

Kostnader

6990

Studieform

Nettstudium

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Om studiet

Kurset er obligatorisk for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalgene, men anbefales også for alle andre som ønsker grunnleggende kjennskap til arbeidsmiljø / HMS-arbeid. AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS-/arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. Vi er en av kun tre opplæringsaktører valgt av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) som kursarrangør på vegne av partene (LO og NHO).

Dette er nettversjon av grunnkurs arbeidsmiljø utviklet i nært samarbeid med representanter for organisasjoner og næringsliv. Grunnkurset består av to moduler, en basismodul og en temamodul samt en avsluttende eksamensmodul.

Læringsmålene og innholdet i kurset er i henhold til regelverket, det vil si arbeidsmiljøloven, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, samt Hovedavtalen LO/NHO tilleggsavtale 3 og tilleggskriterier fra Fellestiltakene LO/NHO.
Kurset er et selvstendig kurs med avsluttende kompetanse.