Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255777

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Årsstudium i musikk danner grunnlag for opptak til 2. år på Bachelor i musikk, Bachelor i musikkteknologi eller Bachelor i musikk og helse ved Ansgarskolen, eller som årsenhet i andre gradsutdanninger ved institusjoner i inn- eller utland.

Musikkstudiene ved Ansgar Teologiske Høgskole er utfordrende, selvutviklende og framtidsrettede. Med utgangspunkt i dagens musikklandskap vil vi gi studentene våre kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å bruke sine musikalske evner i en bransje og et jobbmarked som er i stadig utvikling. Med en grunnleggende opplæring i musikkvitenskapens basisdisipliner settes studenten i stand til å forstå og tolke sine musikalske omgivelser. Med fokus på musikalsk egenutvikling på instrument settes studenten i stand til å anvende og formidle musikk på en ekte og personlig måte. Undervisningen i musikkteknologi setter studenten i stand til å skape, bearbeide og formidle sin egen eller andres musikk via de digitale medier som musikk beveger seg gjennom i dag.

Årsstudium i musikk danner grunnlag for opptak til 2. år på Bachelor i musikk, Bachelor i musikkteknologi eller Bachelor i musikk og helse ved Ansgarskolen, eller som årsenhet i andre gradsutdanninger ved institusjoner i inn- eller utland.

Se skolens nettside for informasjon om kostnader knyttet til studiet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Musiker, instrumentlærer, låtskriver/arrangør, produsent, lydteknikker, ungdomsarbeider, kulturarbeider/konsulent.

Alle utdanninger innen