Bachelor i musikkteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelor i musikkteknologi er et 3-årig studie som danner grunnlag for masterstudier i musikk ved andre institusjoner i inn- eller utland.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervisning ved lærestedet

Studiepoeng

180

Om studiet

Musikkstudiene ved Ansgar Teologiske Høgskole er utfordrende, selvutviklende og framtidsrettede. Med utgangspunkt i dagens musikklandskap forsøker vi å gi studentene våre kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å bruke sine musikalske evner i en bransje og et jobbmarked som er i stadig utvikling. Med en grunnleggende opplæring i musikkvitenskapens basisdisipliner settes studenten i stand til å forstå og tolke sine musikalske omgivelser. Med fokus på musikalsk egenutvikling på instrument settes studenten i stand til å anvende og formidle musikk på en ekte og personlig måte. Og undervisningen i musikkteknologi setter studenten i stand til å skape, bearbeide og formidle sin egen eller andres musikk via de digitale medier som musikk beveger seg gjennom i dag.

Utdanningen har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring.

Sjekk skolens nettside for informasjon om kostnader knyttet til studiet. 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Musiker, låtskriver, produsent, studiotekniker, kursholder, kulturskolelærer, musikklærer, musikkarbeider i menighet, musikkansvarlig i kommunale fritidsordninger. 

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

255437