Fakta

Lærested:
Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 255869

Informasjon er oppdatert av Ansgar Høyskole

14. mars 2022.

Om studiet

Interkulturelle studier skal gi deg kunnskap om Nord/Sør-forhold, utviklingsspørsmål, utviklingslandenes situasjon, tverrkulturell kommunikasjon, sosialantropologi samt misjon- og bistandsspørsmål. Dessuten vil studiene gi deg kunnskap og innsikt i kulturelle forskjeller og menneskelig samhandling.

I studiet vil du få bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen kultur, samfunn og menneskelig samhandling – spesielt knyttet til interkulturell forståelse, kultur- og religionsmøter og flerkulturelle samfunn. Du vil også kunne gjøre rede for globale utfordringer som fattigdom, bærekraft og migrasjon, og gjøre rede for hva interkulturell kompetanse og kommunikasjon innebærer. Studiet gir deg kjennskap til ulike samfunnsvitenskapelige tilnærminger til kultur- og samfunnsspørsmål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Alle utdanninger innen