Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Kristiansand

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

255869

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Interkulturelle studier skal gi deg kunnskap om Nord/Sør-forhold, utviklingsspørsmål, utviklingslandenes situasjon, tverrkulturell kommunikasjon, sosialantropologi samt misjon- og bistandsspørsmål. Dessuten vil studiene gi deg kunnskap og innsikt i kulturelle forskjeller og menneskelig samhandling.

I studiet vil du få bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen kultur, samfunn og menneskelig samhandling – spesielt knyttet til interkulturell forståelse, kultur- og religionsmøter og flerkulturelle samfunn. Du vil også kunne gjøre rede for globale utfordringer som fattigdom, bærekraft og migrasjon, og gjøre rede for hva interkulturell kompetanse og kommunikasjon innebærer. Studiet gir deg kjennskap til ulike samfunnsvitenskapelige tilnærminger til kultur- og samfunnsspørsmål.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse.

Alle utdanninger innen