Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo
Spania
Nett

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Halvårsstudium i anatomi og fysiologi utgjør en selvstendig enhet for deg som ønsker en forståelse av menneskekroppens oppbygning og funksjoner. Enheten kan også inngå som første semester i bachelorutdanningene ved AMH og i årsstudium i grunnleggende medisin.

Halvårsstudium i anatomi og fysiologi

Anatomi og fysiologi gir deg en grunnleggende forståelse av menneskekroppens oppbygning og de ulike organsystemenes funksjoner. Studiet gir også en innføring i kjemiske og biokjemiske prinsipper som er viktige for å forstå hvordan kroppens reguleringssystemer fungerer på celle og vevsnivå.

Studiet er primært rettet mot:

  • Studenter som ønsker kunnskap om menneskekroppen og kun ønsker en kortere enkeltstående enhet.
  • Studenter som ønsker kompetansegrunnlag som grunnlag for, eller for å bygge videre på til en bachelorgrad. Studiet gir en solid plattform for videre helsefaglige studier. Halvårsenheten kan inngå som del av oppbyggingen til en bachelorgrad ved norske eller utenlandske høyskoler og universiteter, gitt det enkelte studiesteds godkjenning av studiet som del av en slik grad.
  • Studenter som vurderer videre studier ved AMH. Enheten inngår i årsstudium i grunnleggende medisin og i bachelorutdanningene som tilbys ved AMH (ved fullført studium kan du søke deg videre til det andre semesteret).
  • Studenter som ønsker tilleggspoeng til blant annet medisinstudiet, farmasistudiet, fysioterapi- og sykepleierutdanningen (fullført studium gir 1 tilleggspoeng).
  • Studenter som vil kombinere studiet med PT-utdanning.
  • Studenter som trenger anatomi/fysiologi i sammenheng med naturmedisinsk utdanning.

Oppstart

Oppstart skole (Oslo og Spania): Høst
Oppstart nett: Vår og høst

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsstudium (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen