Fakta

Sted:
Oslo
Spania
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

25. januar 2023.

Om studiet

Halvårsenheten i anatomi og fysiologi gir en grunnleggende forståelse av menneskekroppens oppbygning og de ulike organsystemenes funksjon.

I løpet av studiet lærer du hvordan kroppen er bygd opp, fra den enkelte celle til de store organsystemene. Du lærer også om organenes virkemåter når vi er friske. Studiet gir videre en innføring i kjemiske og biokjemiske prinsipper som er viktige for å forstå hvordan kroppens reguleringssystemer fungerer på celle og vevsnivå.

Studiet passer for deg som:

- vil lære mer om menneskekroppen og ønsker grunnleggende kunnskaper innen anatomi og fysiologi

- ønsker en selvstendig studieenhet innen fagområdet, for relevant kunnskap dersom du har helserelatert arbeid

- ønsker tilleggspoeng for opptak til annen høyere utdanning, som eksempelvis medisinstudiet, farmasistudiet, fysioterapi- og sykepleierutdanningen

- ønsker å starte med en mindre enhet for mulig å bygge på med videre utdanning.

Studiet utgjør første semester i årsstudium i grunnleggende medisin og i begge bachelorgradene som tilbys ved AMH. Halvårsenheten kan også inngå som en del av oppbyggingen til en bachelorgrad ved andre norske eller utenlandske høyskoler og universiteter, gitt det enkelte studiesteds godkjenning av studiet som en del av en slik grad.

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsstudium (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen