Fakta

Sted:
Oslo
Spania
Nett
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon oppdatert

19. desember 2023.

Om studiet

Halvårsstudium i anatomi og fysiologi gir en grunnleggende forståelse av menneskekroppens oppbygning og funksjon.

Studiet som går over et semester, passer for deg som vil lære mer om menneskekroppen og ønsker grunnleggende kunnskaper innen anatomi og fysiologi, eller for deg som allerede har helserelatert arbeid og som ønsker å tilegne relevant kunnskap innen fagområdet.

I løpet av studiet lærer du hvordan kroppen er bygd opp, fra den enkelte celle til de store organsystemene. Du lærer også om organenes virkemåter når vi er friske. Studiet gir videre en innføring i kjemiske og biokjemiske prinsipper som er viktige for å forstå hvordan kroppens reguleringssystemer fungerer på celle og vevsnivå.

Emnet gir et godt grunnlag for å bygge på med videre utdanning, og gir en forsmak på helsefaglige studier for deg som ønsker å starte med en mindre enhet. Fullført studium gir tilleggspoeng for opptak til annen høyere utdanning, som eksempelvis profesjonsstudium i medisin, farmasi, fysioterapi og sykepleierutdanning.

Studiets oppbygging

Studiet utgjør det første semesteret av årsstudium i grunnleggende medisin, og første semester i bachelorgradene som tilbys ved AMH. Halvårsstudiet tilbys ved alle tre avdelinger ved AMH, og du kan derfor fritt velge om du ønsker å ta studiet ved vår avdeling i Oslo, Spania eller på nett. Merk at oppstart ved avdeling Oslo og Spania kun foregår på høstsemesteret.

Emnet gir et bredt grunnlag innen kjemi, biokjemi, cellebiologi og anatomi. Fra denne plattformen utvikles videre en forståelse av normale prosesser og funksjoner fra molekyl-, celle-, vevs-, organ-, organsystem- og organismenivå.

Halvårsenheten gir 30 studiepoeng og kan inngå som en del av oppbyggingen til en bachelorgrad ved AMH eller ved andre norske eller utenlandske høyskoler og universiteter, gitt det enkelte studiesteds godkjenning av studiet som en del av en slik grad.


Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av alternativene nedenfor:

Unntak fra krav om generell studiekompetanse
I særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse. Se vilkårene for slik dispensasjon her.

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsstudium (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen