Fakta

Sted:
Oslo
Spania
Nett
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Atlantis Medisinske Høgskole

25. januar 2023.

Om studiet

Bachelor i medisin er et selvstendig teoretisk studium innen grunnleggende medisin. Bachelor i medisin har en merverdi ved at studiet i tillegg til de medisinske basalfagene inkluderer helsekommunikasjon.

Utdanningen inneholder en bred kombinasjon av basalmedisinske og naturvitenskapelige fag. Det legges også vekt på at du skal få kunnskap innen komplementære fag som samfunns- og sosialmedisin, etikk, kommunikasjon, medisinsk forskning og vitenskapelig metode. Fagområdet forutsetter at man holder seg oppdatert innen medisinsk forskning. Utvikling av kompetanse i forskningsmetodikk, samt innhenting, vurdering og formidling av vitenskapelig litteratur, er derfor sentralt gjennom studiet.

Bachelorutdanningen gir studentene kunnskap, ferdigheter og kompetanse i anatomiske strukturer, fysiologiske prosesser og grunnleggende medisinsk forståelse.

Gjennom utdanningsløpet vil det stimuleres til refleksjon rundt etiske og kulturelle aspekter knyttet til medisinsk forebyggende arbeid for å fremme en etisk bevissthet hos studenten.

Bachelor i medisin er utviklet for å gi grunnkompetanse innen medisin og forebyggende folkehelsearbeid.

De to første semestrene i bachelorgraden tilsvarer årsstudium i grunnleggende medisin, et studium som tilbys ved alle tre avdelinger ved AMH. Studenter kan derfor fritt velge om de ønsker å ta første og/eller andre semester som skolestudier ved vår avdeling i Oslo eller i Spania – eller som nettstudier, uavhengig av hvor de velger å ta de to påfølgende årene. Det tas forbehold om gjennomføring av de to siste årene ved avdeling Oslo og Spania. Ved lavt studenttall må bacheloren fullføres på nettskolen.

Nettstudenter som ønsker å gå over til skolestudier i Oslo eller Spania må være oppmerksom på at dette kun er mulig ved studieoppstart i høstsemesteret. Nettstudiet støttes av obligatoriske samlinger ved skolen i Oslo, og nettstudenter må være innstilt på å komme til skolen en til tre ganger i året.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i medisin (180 studiepoeng)

Alle utdanninger innen