Fakta

Sted:
Oslo
Spania
Nett
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet, nettstudium
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Atlantis Medisinske Høgskole

21. desember 2023.

Om studiet

Er du interessert i kroppens anatomiske strukturer, fysiologiske prosesser og grunnleggende medisinsk forståelse? Bachelor i medisin er et selvstendig, teoretisk studium innen grunnleggende medisin

Utdanningen inneholder en bred kombinasjon av basalmedisinske fag som anatomi, fysiologi, kjemi, biokjemi, cellebiologi og de vanligste sykdommer. Det legges også vekt på at du skal få kunnskap innen samfunnsmedisin, etikk, kommunikasjon og vitenskapelig metode. I fagområdet medisin er det nødvendig at man holder seg oppdatert innen medisinsk forskning, derfor er utvikling av kompetanse innen forskningsmetode sentralt gjennom studiet, i tillegg til innhenting, vurdering og formidling av vitenskapelig litteratur.

Bachelorutdanningen gir deg et teoretisk og solid grunnlag innenfor fagområdet medisin. En økende eldre befolkning og større forekomst av livsstilssykdommer gjør at det er behov for mennesker med kunnskap innen helse og forebyggingsarbeid. Gjennom utdanningsløpet vil det stimuleres til refleksjon rundt etiske og kulturelle aspekter knyttet til medisinsk forebyggende arbeid for å fremme en etisk bevissthet. Studiet er en teorifaglig utdanning, men inneholder også praktiske øvelser som laboratorieforsøk og workshops.

Studiets oppbygning
De to første semestrene i bachelorgraden tilsvarer årsstudium i grunnleggende medisin, et studium som tilbys ved alle tre avdelinger ved AMH. Du kan derfor fritt velge om du ønsker å ta første og/eller andre semester ved vår avdeling i Oslo, Spania eller som nettstudier. Gjennom de to første semestrene vil du få grunnleggende kunnskap i anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Oppstart av de to siste årene av bachelorgraden ved avdeling Oslo og Spania avhenger av studenttallet. Ved lavt studenttall må bacheloren fullføres på nettskolen.

I nettstudiene vil det kunne være obligatoriske samlinger ved skolen i Oslo, og nettstudenter må derfor være innstilt på å komme til skolen en til tre ganger i året.

Er du usikker på om en bachelorgrad i medisin er noe for deg? Oppbyggingen av studiet ved AMH gjør det mulig for deg å søke på årsstudium i grunnleggende medisin til å begynne med. Etter fullført årsstudium kan du avgjøre om du ønsker å fortsette med en bachelorgrad eller ikke. Om du vil fortsette med en bachelorgrad ved AMH etter bestått årsstudium, søker du opptak til det andre året av bachelorutdanningen. Les mer om årsstudium i grunnleggende medisin her.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av alternativene nedenfor:

Unntak fra krav om generell studiekompetanse
I særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse. Se vilkårene for slik dispensasjon her.

Veien videre etter bachelor i medisin
Med en bachelor i medisin fra AMH har du grunnkompetanse innen medisin, kroppens funksjon, forebyggende folkehelsearbeid og helsekommunikasjon. Utdanningen gir en selvstendig bachelorgrad og en solid faglig plattform som kan benyttes i arbeidslivet innenfor områder som helseveiledning, koordinering og rådgivning både i offentlig og privat sektor. 

Det er også mange videre utdanningsmuligheter etter en bachelor i medisin. Bachelorstudenter fra AMH kan søke opptak ved en rekke spennende masterprogrammer i Norge, blant annet ulike studier med fokus på folkehelse og helsefremmende arbeid. Her er det mange aktuelle muligheter for deg som ønsker å jobbe forebyggende, og bidra til å håndtere fremtidens helseutfordringer.

AMH samarbeider med University of Nicosia på Kypros. Etter fullført bachelor i medisin ved AMH kan du søke opptak til det femårige profesjonsstudiet i medisin (Graduate Entry MD Programme). Søkere må møte egne opptakskrav satt av universitetet for å få tilbud om studieplass ved profesjonsstudiet hos University of Nicosia.

Vi gjør oppmerksom på at det over tid kan forekomme endringer i studiemodell/opptakskrav ved eksterne samarbeidsinstitusjoner og at AMH aldri kan gi noen garanti for plass på videre studier ved andre utdanningsinstitusjoner eller autorisasjon etter endt utdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i medisin (180 studiepoeng)

Alle utdanninger innen