Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo
Spania
Nett

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Bachelor i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole er et studium for deg som er opptatt av medisin som fagområde, og som vil studere medisinske basalfag.

Bachelor i medisin ved Atlantis Medisinske Høgskole er et selvstendig teoretisk studium innen grunnleggende medisin.

Utdanningen inneholder en bred kombinasjon av basalmedisinske og naturvitenskapelige fag. Det legges også vekt på at du skal få kunnskap innen komplementære fag som samfunns- og sosialmedisin, etikk, kommunikasjon, medisinsk forskning og vitenskapelig metode.

Bachelorutdanningen gir studentene kunnskap, ferdigheter og kompetanse i anatomiske strukturer, fysiologiske prosesser og grunnleggende medisinsk forståelse.

Gjennom utdanningsløpet vil det stimuleres til refleksjon rundt etiske og kulturelle aspekter knyttet til medisinsk forebyggende arbeid for å fremme en etisk bevissthet hos studenten.

Utdanningen gir en selvstendig bachelorgrad, og en solid faglig plattform som kan benyttes i arbeidslivet eller som grunnlag for videre studier.

Oppstart

Oppstart skole (Oslo og Spania): Høst
Oppstart nett: Vår og høst

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i medisin (180 studiepoeng)

Alle utdanninger innen