Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nett

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Årsstudium i grunnleggende ernæring gir et grunnlag for å forstå humanernæring i et biokjemisk, fysiologisk, helsemessig og samfunnsmessig perspektiv.

Fagområdet omfatter sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse. Sentralt i faget står offisielle anbefalinger for ernæring og kosthold som er gitt for å fremme helse blant enkeltindivider og befolkningen generelt. Du vil tilegne deg praktiske ferdigheter i næringsberegning og kostholdsvurdering.

Studiet er primært rettet mot personer med utdanning innen helsefag fra universitet eller høyskole som ønsker å supplere med ernæringsfaglig kompetanse. Sykepleiere, fysioterapeuter og kiropraktorer er blant aktuelle målgrupper for studiet.

Grunnleggende ernæring tilbys kun som nettstudium.

Oppstart

Oppstart nett: Vår og høst

Opptakskrav

Opptak til høyere utdanning er regulert av Forskrift om opptak til høyere utdanning (Opptaksforskriften).

Opptakskrav til Grunnleggende ernæring:

1. Bestått anatomi & fysiologi (30 studiepoeng) ved AMH eller tilsvarende utdanning fra annen utdanningsinstitusjon, eller

2. Relevant godkjent helsefaglig 3-årig utdanning fra høyskole eller universitet.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i grunnleggende ernæring (60 studiepoeng)

Alle utdanninger innen