Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo
Spania
Nett

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Halvårsenheten i anatomi og fysiologi utgjør en selvstendig enhet for deg som ønsker en forståelse av menneskekroppens oppbygning og funksjoner. Enheten kan inngå som første semester i bachelorutdanningene ved AMH og i årsstudium i grunnleggende medisin.

Halvårsstudium i anatomi og fysiologi

Anatomi og fysiologi gir deg en grunnleggende forståelse av menneskekroppens oppbygning og de ulike organsystemenes funksjoner. Studiet gir også en innføring i kjemiske og biokjemiske prinsipper som er viktige for å forstå hvordan kroppens reguleringssystemer fungerer på celle og vevsnivå.

Studiet er primært rettet mot:

  • Studenter som kun ønsker en kortere og enkeltstående enhet.
  • Studenter som ønsker en bachelorgrad. Halvårsenheten kan inngå som del av oppbyggingen til en bachelorgrad ved norske eller utenlandske høyskoler og universiteter, gitt det enkelte studiesteds godkjenning av studiet som del av en slik grad. Enheten inngår i bachelorutdanningene som tilbys ved AMH (ved fullført studium kan du søke deg videre til det andre semesteret).
  • Studenter som ønsker tilleggspoeng til blant annet medisinstudiet, farmasistudiet, fysioterapi- og sykepleierutdanningen.
  • Studenter som trenger anatomi/fysiologi i sammenheng med sin naturmedisinske utdanning.

Oppstart

Oppstart skole (Oslo og Spania): Høst
Oppstart nett: Vår og høst

Kvalifikasjon/tittel

Halvårsstudium (30 studiepoeng)