Fagskoleutdanningen er en yrkesrettet videreutdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører.

Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis, og den gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet. Utdanningen bygger på bestått videregående opplæring innen helse- og sosialfag eller tilsvarende realkompetanse . Studiet er nettbasert med en ukesamling i starten av hvert semester. Utover det møter studentene studieleder og medstudenter til veiledning og samarbeid i læringsgrupper på nett.

Fagskolen aldring og helse er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og tilbyr formelle videreutdanninger som gir 60 studiepoeng .

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Telefon: 33 34 19 50
www.aldringoghelse.no

Studiesteder

  • Tønsberg
  • Drammen
  • Bergen

Utdanningstilbud

Kategori

  • Fagskole
Dette lærestedet tilbyr 2 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.

Studiesteder

- Vis alle -
Bergen
Drammen
Tønsberg