Utdanningstilbud

Viser 2 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Demensomsorg og alderspsykiatri Fagskolegrad Alta, Bergen, Drammen, Tønsberg
Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring Fagskolegrad Alta, Hønefoss, Tønsberg

Fagskoleutdanningen er en yrkesrettet videreutdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører.

Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis, og den gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet. Utdanningen bygger på bestått videregående opplæring innen helse- og sosialfag eller tilsvarende realkompetanse. Studiet er nettbasert med en ukesamling i starten av hvert semester. Utover det møter studentene studieleder og medstudenter til veiledning og samarbeid i læringsgrupper på nett.

Fagskolen aldring og helse er godkjent av NOKUT og tilbyr formelle videreutdanninger som gir 60 studiepoeng.