Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo
Drammen
Sandnes
Ålesund
Molde
Trondheim
Fredrikstad
Kristiansand
Bergen
Tønsberg
Nettstudier

Nivå

Fagpakker

Om studiet

Få grunnleggende innnføring i Matematikk 1T, før du skal ta Matematikk R1 eller Matematikk S1.

Om kurset

Kurset passer for deg som skal ta Matematikk R1 eller Matematikk S1.

Forkurset gir deg grunnleggende innføring i matematikk og letter overgangen fra praktisk matematikk til realfagsmatematikk i R1 og samfunnsvitenskapelig matematikk i S1. I forkurset vil utvalgte temaer fra Matematikk 1T bli gjennomgått, og gi deg et bedre grunnlag for å ta matematikk R1 eller S1.

Du bør ha fagene Matematikk 1T, 1P, 2P, eller 2PY fra tidligere for å få best mulig utbytte av kurset. Forkurset legger til grunn at man kan grunnleggende algebra, lineære funksjoner med stigningstall og konstantledd, graftegning og avlesning av grafer, enkle likningssett og grunnleggende geometri.

Hva er forskjellen på de ulike matematikkfagene?