Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Videregående (privat)

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Jobber du med administrativt arbeid, kundeservice eller med regnskap og mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra relevant arbeid kan du ta fagbrev service- og administrasjonsfaget for praksiskandidater.

Fagbrev service- og administrasjonfaget

Hvem kan ta fagbrev i service- og administrasjonsfaget?

Hvis du har yrkespraksis fra arbeide med service- og administrasjon, kan du ta fagbrev i service- og administrasjonsfaget for praksiskandidater. Før du kan gå opp til fagprøven i service- og administrasjonsfaget, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Med bestått fagprøve og eksamen i teoridelen får du fagbrev i service- og administrasjon.

Med fagbrev i service– og administrasjonsfaget kan du blant annet jobbe med administrativt arbeid, kundeservice og regnskap. Aktuelle arbeidsplasser vil være både i offentlig og privat sektor.

  • Fagbrev i service- og administrasjonsfaget passer for deg som har praktisk erfaring gjennom arbeide med administrativt arbeid, kundeservice eller regnskap, og som ønsker formell kompetanse.
  • Praksiskandidatordningen gjelder om du kan vise til fem års relevant yrkeserfaring og derfor kan ta fagbrev uten å være lærling.
  • Når du begynner på kurset trenger du ikke å allerede ha fem eller flere års erfaring. Hvis du for eksempel nå har arbeidet med barn og ungdom i fire år og ønsker å bruke ett år på å få fagbrev kan du starte på kurset allerede nå.

Hva lærer du?

Service- og administrasjonsfaget handler om koordinering og utføring av administrative oppgaver. Vidare handler faget om å tilpasse informasjon og kommunikasjon til ulike brukere, medarbeiderer og ledere i en virksomhet. Basert på målene og kjerneoppgavene til virksomhetne skal faget bidra til å utvikle administrative tjenester som dekker behovet til brukerne, virksomheten og samfunnet. Faget skal bidra til å utdanne selvstendige og omstillingsdyktige service- og administrasjonsarbeidere som planlegger, gjennomfører, dokumenterer og vurderer eget arbeid, og som kan bidra til effektiv og bærekraftig drift av virksomheter.

Fagbrev i service- og administrasjonfaget har tre kjerneelementer:

  • Lønnsomhet og utvikling
  • Organisasjon og vikrsomhetsstøtte
  • Kommunikasjon og service

Eksamen i salgsfaget

Før du kan gå opp til fagprøven i service- og administrasjonfaget, må du avlegge privatisteksamen i teoridelen. Eksamenen er fem timer skriftlig uten forberedelsesdel.

Akademiet tilbyr eksamensrettet undervisning frem mot denne eksamenen. Eksamen arrangeres to ganger i året og du må selv melde deg opp til eksamen. Vi anbefaler at du enten bruker et semester på fulltid eller to til tre semestre på deltid, for å gjennomføre teoridelen. Våre rådgivere vil kontakte deg ved oppmelding for å avklare hvor stor studiebelastning du kan påta deg.

På Akademiet arbeider vi for at du skal bli best mulig forberedt til eksamen. Velger du våre fleksible nettkurs i service- og administrasjonsfaget får du tilgang til kurs med videoer, oppgaver, tekster og linker. Du trenger ikke logge deg på til faste tidspunkt men jobber deg gjennom leksjonene i ditt eget tempo og leverer inn en oppgave etter hver leksjon. Læreren retter oppgaven og kommer med sine tilbakemeldinger når du er ferdig. Du vil også få veiledning med læreren på telefon, digitale møter eller mail. Ved slutten av kurset vil du gjennomføre prøveeksamen med tilbakemeldinger fra læreren. Du kan selvfølgelig også kontakte til læreren når du har spørsmål.

Velger du klasseromskurs vil du få undervisning faste tider med fast faglærer, sammen med dine medstudenter i kursperioden.

Krav til praksis og fag

Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan. Praksis skal vurderes opp mot kompetansemålene i læreplanen for VG3 i lærefaget. Det er fylkeskommunen som avgjør om den praksisen du har opparbeidet deg kan godkjennes.

Mer informasjon praksiskravet finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider under dokumentasjon for praksiskandidater. Du kan også lese mer om praksiskandidatordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider. Kontakt fagopplæringskontoret i ditt fylke for å få vurdert din realkompetanse. I særtilfeller kan fylket godkjenne kortere praksis.

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne ta fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid ta eksamen for praksiskandidater før du kan gå opp til fag- eller svenneprøve. Eksamen arrangeres to ganger i året.

Lånekassen

Vi er godkjent av Lånekassen så du kan søke lån til å betale skolepengene og lån og stipend til livsopphold mens du studerer hos oss. Kurset regnes til 477 årstimer som tilsvarer 100 % studiebelastning dersom kurset gjennomføres på ett semester. Hvis kurset gjennomføres på to semestre tilsvarer det 57 % studiebelastning.