Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Videregående (privat)

Studieform

Nettstudium

Om studiet

Engelsk 1 er et valgfritt programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Du kan bygge videre med Samfunnsfaglig engelsk for å få full fordypning i faget.

Om Engelsk 1

Engelsk er et av verdens mest utbredte fremmedspråk. Det brukes både som nasjonalspråk og som kommunikasjonsspråk mellom folk med ulike morsmål og ulik kulturbakgrunn. Internasjonale nyhetsmedier og en rekke aktører innenfor musikk, film og andre kulturuttrykk benytter ofte engelsk.

Dette faget dekker emner som ulike varianter i det engelske språket og innflytelsen det engelske språket har i verden. Man må reflektere over aktuelle samfunnsdebatter i engelsktalende land, analysere ulike skjønnlitterære tekster og utforske minst ett selvvalgt tema knyttet til språk, kultur, samfunn eller vitenskap.

Forkunnskaper

Bestått engelsk fra studiespesialisering Vg1 eller fra yrkesfag Vg2.

Omfang og støtte i Lånekassen
Internasjonal engelsk utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen

Eksamen
Skriftlig og muntlig eksamen

Fagkoder
Skriftlig: SPR3029 Muntlig: SPR3030