Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo
Drammen
Sandnes
Ålesund
Molde
Trondheim
Fredrikstad
Kristiansand
Bergen
Tønsberg
Nettstudier

Nivå

Enkeltfag

Om studiet

Biologi 2 er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet realfag. Faget gir 0,5 realfagspoeng. Sammen med Biologi 1 oppnås full programfagsfordypning.

Biologi 2

Mennesket har alltid vært avhengig av kunnskaper om naturen for å overleve. Biologisk kunnskap inkluderer alt fra det forunderlige som skjer på mikronivå i det indre av cellene, til samspillet i øko- systemene på jordkloden. Omfanget av kunnskap øker raskt, og biologi handler om å kunne bruke kjent fagkunnskap til å beskrive og forstå nye fenomen, skape ny kunnskap og delta med faglig kompetanse i samfunnsdebatten.

Om faget
Programfaget skal gi grunnlag for å bruke biologisk fagkunnskap i ulike sammenhenger, i praktiske situasjoner i hverdagen og til vurderinger rundt etiske spørsmål.

Biologi 2 går nærmere inn på mekanismer og prosesser i cellene, som enzymaktivitet, nedbryningsprosesser, fotosyntese og genetikk. I kurset ser vi på hvordan vi med bioteknologiske teknikker bruker kunnskapen om disse prosessene til forskning innenfor landbruk og medisin. I økologi og evolusjon går vi inn på økosystemenes strukturer og mekanismene bak evolusjonen. Det inngår feltarbeid med systematiske undersøkelser og praktisk laboratoriearbeid.

Labkurs
I labkurset tar vi for oss aktuelle labforsøk for privatisteksamen. Kurset gjennomføres på undervisningsplattformen «Live». Det vil si at du følger undervisningen live på nett i vårt digitale klasserom. Du logger på og følger undervisningen fra hvor du selv ønsker og du kan stille spørsmål til læreren direkte.

Forkunnskaper
Det er en fordel å ha fullført biologi 1 først, men ikke et krav.

Omfang og støtte i Lånekassen
Biologi 2 utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50 % studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen.
Biologi 2 gir deg 0,5 realfagspoeng.

Eksamen
Skriftlig og Muntlig-praktisk eksamen

Fagkoder
REA3002 (Skriftlig)
REA3003 (Muntlig-praktisk)