Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Nettstudier

Nivå

Enkeltfag

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Om studiet

Arabisk som fremmedspråk kan være både et fellesfag og et programfag i studieforberedende utdanningsprogram fra programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Arabisk 2 passer for deg som har grunnleggende kunnskaper i faget fra ungdomsskolen eller tilsvarende.

Forkunnskaper

Fullført 3 år med arabisk fra ungdomsskolen eller tilsvarende.

Hvorfor ta dette faget?

Over 300 millioner mennesker i verden snakker arabisk. På grunn av vår kontakt med arabisktalende land, næringsliv og handel er det et stort behov for folk som behersker arabisk både skriftlig og muntlig. Mange elever i norsk skole har arabisk som morsmål. De som oppnår generell studiekompetanse/vitnemål fra videregående skole kan velge arabisk som sitt fremmedspråk.

Om faget

For å mestre skriftlig og muntlig arabisk er det viktig å utvikle et ordforråd ved siden av å jobbe med arabisk grammatikk. Faget introduserer deg også for kultur, samfunn og litteratur i arabisktalende land.

Årstimer

225

Eksamen

Muntlig og skriftlig eksamen