Hvorfor valgte du dette yrket?

– Da jeg skulle velge utdanning var jeg innom mye forskjellig. Det hele begynte med at jeg var innom et årsstudium i pedagogikk. Jeg hadde hele tiden tenkt at jeg ville jobbe med mennesker med utviklingshemming. Jeg hadde ikke hørt om vernepleierutdanningen før moren til en venninna sa, ‘’Renate, du bør jo gå vernepleie, du som har så lyst til å jobbe med mennesker med utviklingshemming’’. Da tok jeg kontakt med en studieveileder og endret studieløp til vernepleier. Jeg forsto raskt at det var dette jeg ville jobbe med, og at det var mange muligheter innenfor yrket. Det føltes riktig med en gang.

Image

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber i et bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming og funksjonshemning. Som vernepleier er du sammen med dem som bor der du jobber, legger opp dagen deres og hjelper de som trenger hjelp eller veiledning.

Dagen går ut på å følge flere forskjellige personer, og ingen arbeidsdager er like. Det går mye i dagligdagse oppgaver, slik at de som bor her kan mestre livet sitt. Det å føle seg selvstendig er viktig for alle, og det er vår oppgave å bidra til mestringsfølelse. 

Her hvor jeg jobber er turnusen tredelt eller todelt. For eksempel, hvis du kommer på morgenen, så starter dagen med vekking. Det er viktig å forberede seg til dagen, og skaffe seg et overblikk tidlig. Alle har forskjellige bistandsbehov. Noen trenger hjelp til fullt stell, mens andre bare trenger litt veiledning underveis. Noen av dem som bor her skal opp for å rekke jobb, mens andre kan få ligge litt til. De som er hjemme, og ikke reiser på arbeid, har en dagsplan som vi følger.

Det er viktig med struktur og rammer. I løpet av dagen skal alle i aktivitet. Aller helst skal vi ut i skog og mark, og bruke nærmiljøet aktivt. På kveldstid finnes det aktivitetstilbud for dem som bor her. 

Når et ledig øyeblikk byr seg gjør vi kontorarbeid, som å dokumentere og føre statistikk, kartlegge, lese journaler, reflektere med personalet, delta på møter, følge den enkelte til legekonsultasjoner, eller legging av dosetter.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å jobbe som vernepleier kreves både spesifikke egenskaper og utdanning. Du må være interessert og nysgjerrig på andre. Det er viktig å ha tålmodighet, noe du også blir trent opp til. Når du jobber med mennesker kan ting endres, da vi alle utvikler oss. For å jobbe med mennesker bør du kunne se flere sider av ting. Du må ta oppvekst, barndom, eventuelt syndrom, livserfaringer og mer, i betraktning. Dermed er en fordel å være tilpasningsdyktig, ettersom ting ikke alltid går som en har planlagt. 

Som vernepleier følger vi blant annet lovverket i henhold til Helse og Omsorgstjenesteloven kapittel ni. Her stilles det utdanningskrav til bemanningen, ut fra vedtak som er fattet av Fylkesmannen. Det kan være helse og sosialfag ved yrkesskolen, eller helse, sosial og pedagogfag ved en høyskole. Jeg er utdannet vernepleier i bunn, og har videreutdanning. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– I vernepleieryrket trenger vi et stort mangfold. Som vernepleier kan du bidra med så vanvittig mye! Det handler om å bruke seg selv. Har du erfaring fra å spille i band, kan du starte opp noe på fritiden til brukerne. Er du god til å klatre, kan du få til et eller annet med det. Så lenge du er kreativ kan du gjøre en super jobb med å aktivisere brukerne. Men, det finnes nok noen personlighetstyper som ikke egner seg som vernepleiere. Dersom du ikke klarer å se mennesket fra et større perspektiv, er nok ikke dette yrket for deg. Du bør heller ikke være veldig subjektiv. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– For det første synes jeg det er utrolig kjekt å være sammen med alle de jeg jobber rundt. I noen yrker er det sånn at du er veldig mye sammen med kollegaene dine, men her er jeg også veldig mye sammen med dem som bor her. Det er noe med det å holde seg proff, og samtidig skape relasjoner. Det er så mange fantastiske personligheter her. Samtidig har jeg en leder som er opptatt av ansvarlige medarbeidere, og lar de ansatte komme med innspill i viktige prosesser. Det er jeg veldig glad for. 

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Vi jobber med mennesker vi ikke skal forandre, de er som de er. Det vi kan gjøre noe med er miljøet rundt. Vi kan bruke oss selv til å skape. Noen ganger ser man at miljøendringer er nødvendig. Det kan for eksempel være tilrettelegging i bolig eller flytting. Det er prosesser som må gjennom på et høyere nivå. Slike prosesser kan ta tid. Det kan være frustrerende å kjenne på en avmakt når man opplever at den andre ikke får den hjelper en mener at den skulle hatt. 

Image

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Som vernepleier bør du være nysgjerrig på mennesker, like varierende arbeidsdager, være allsidig og klare å skape relasjoner kjapt. Du må spille på humor, men også trygghet. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes mange muligheter innenfor yrket. For eksempel finner du administrative kontor- og lederstillinger, og stillinger som miljøarbeider. Mange kombinerer disse to. Som vernepleier kan du jobbe ved NAV-kontorer, i spesialisthelsetjenesten, med habilitering for barn og voksne, rus, psykiatri, demens, i flyktningtjenesten eller som fagkonsulent.

En jeg studerte med jobber som klubbutvikler med fokus på inkludering for NFH region Vest. Vernepleieryrket er tverrprofesjonelt, og sammen med PPU-utdanning velger også flere vernepleiere å jobbe i skolen.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Etter treårig utdanning ligger du på 505 000 kroner i året, med full ansiennitet. Husk at når du jobber turnus får du tillegg for helg, kveld, natt og røde dager. 

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg anser sjansene for å få jobb innen dette yrket som gode. Vernepleiere er etterspurt. 

Tekst:
Aleksandra Olsen
Jeg forsto raskt at det var dette jeg ville jobbe med, og at det var mange muligheter innenfor yrket. Det føltes riktig med en gang.
I vernepleieryrket trenger vi et stort mangfold. Som vernepleier kan du bidra med så vanvittig mye!