Shawkat Nomats egen flyktningebakgrunn førte han inn i yrket som tolk.

YrkesintervjuTolk favoritt ikon

Shawkat Nomat kom selv som flyktning til Norge. Nå er han glad for å hjelpe andre flyktninger i sin jobb som tolk.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Det begynte tilfeldig. Jeg holdt på med medisinsk utdanning ved universitetet i Irak. Da krigen brøt ut ble jeg flyktning. På den tiden var det ikke så mange som snakket engelsk, og de humanitære hjelpeorganisasjonene som var der spurte meg om jeg kunne tolke. Jeg snakker arabisk, badini, sorani og kirmanci i tillegg til engelsk, og kunne dermed hjelpe mange. Mange hadde veldig alvorlige skader på grunn av den kjemiske krigføringen, og da kom det godt med at jeg hadde kjennskap til medisinske termer. Det ga det meg en god følelse å kunne hjelpe mange mennesker i nød.

Da jeg kom til Norge tok jeg først utdanning som fysioterapeut. Etterhvert begynte jeg å tenke på å jobbe som tolk igjen. Det er fint å leve av å hjelpe. Til og begynne med ble jeg timeengasjert i et privat firma. Senere ble jeg timeengasjert via tolketjenesten i kommunen, før jeg fikk fast jobb i kommunen - hvor jeg har vært i femten år nå.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Tolkningen skjer ved fremmøte, per telefon, via skjerm eller oversetting av tekstdokumenter og brev. Det beste er fremmøte. 80 prosent av all kommunikasjon skjer via kroppsspråk, derfor er det beste å møte den eller de jeg skal tolke for. Noen ganger møter jeg flyktninger idet de kommer med flyet hit, andre ganger er jeg med på helsestasjon eller hos lege for eksempel. Alle tolker har taushetsplikt.

tolk3_ehmurvold.jpg

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli tolk?

- Nå kreves det tolkeutdanning som er ett år på høgskole. I tillegg kan man ta tilleggsutdanning i form av påbygningsenheter. Skal man jobbe i offentlig sektor må man ta en språktest. Innen privat sektor er det nok egne regler.

En tolk må i tillegg være myndig, være tolerant og ha særdeles gode språkferdigheter. Man bør også ha god kulturforståelse slik at man oppfatter meningen i språket, ikke bare ordene. Det er også viktig med god hørsel, hukommelse, god uttale og tolketekniske ferdigheter.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Det beste er å vite at jeg hjelper en person som vil vite noe om rettigheter og plikter i samfunnet vårt. Det ivaretar en menneskerettighet.

Det er ofte en lettelse for meg når de jeg har vært tolk for får oppholdstillatelse. Da vet jeg at de slipper å begynne på nytt igjen.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Det er et stort arbeidspress. Det er viktig å ha en pause mellom oppdragene for å klarne hodet og hente seg inn. Flyktninger har tøffe opplevelser bak seg, og det går jo inn på meg også selv om jeg er en nøytral part. Det kan også være tungt når klienten får negative beskjeder.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Jeg kunne åpnet mitt eget tolkefirma, og ettersom jeg har kjennskap til helsevesen og medisinske uttrykk kunne jeg jobbet som tolk ved sykehus. I Oslo har de det. Jeg kunne også jobbet i et annet privat tolkefirma, eller som oversetter.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Startlønnen hos oss er fra ca. 300 000 kroner for faste ansatte, avhengig av ansiennitet og utdanning.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det kommer an på etterspørsel og hvilket språk. For tiden er det stor etterspørsel etter tolker i arabiske språk.

Tekst og foto: Eva Hilde Murvold

Shawkat Nomats egen flyktningebakgrunn førte han inn i yrket som tolk.
Shawkat Nomat
48 år
Tolk
Tolk Midt-Norge, Trondheim.

Intervjuer

    • Det er fint å leve av å hjelpe!
    • Man bør ha god kulturforståelse slik at man oppfatter meningen i språket, ikke bare ordene.

Yrkesbeskrivelser