Kim Andre Fladvad Karlsen Reseptarfarmasøyt portrett

YrkesintervjuReseptarfarmasøyt favoritt ikon

I dette yrke er god kommunikasjon nøkkelen, sier Kim Andre Fladvad Karlsen.

Kim Andre Fladvad Karlsen
26 år
Reseptarfarmasøyt
Apotek1 Nydalen, Oslo
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Etter ett år på universitetet visste jeg ikke helt hva jeg ville, men innså at jeg trivdes med realfag. Etter litt undersøkelser sto det mellom bioingeniør og reseptarfarmasøyt. Etter å ha lest mer om reseptarfarmasøyter virket yrket bare mer og mer spennende, men det var fremdeles vanskelig å velge. Faktisk var det søsteren min som til slutt sa: reseptarfarmasøyt ser spennende ut. Slik ble det til at jeg valgte å prøve det. Så det var ganske tilfeldig.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Når arbeidsdagen starter åpner jeg og gjør apoteket klart til kundene kommer. Som reseptarfarmasøyt er det min jobb å ekspedere kunder, og å veilede og informere dem. Det er viktig at jeg kommuniserer godt med kundene og stiller de riktige spørsmålene for å finne fram til den beste løsningen på problemene deres. Jeg vil si at den viktigste oppgaven min er å sørge for at kundene får rett informasjon om produktene, derfor er kommunikasjon så viktig. For eksempel må jeg påse at legemiddelet en kunde får fra meg ikke kan gi en uheldig kombinasjon med eventuelle andre medisiner vedkommende bruker. I tillegg så rydder jeg i hyllene og plasserer nye varer, sjekker holdbarheten på legemidlene, og tar meg av bestilling av varer til kampanjer. Ettersom apoteket jeg jobber på er et ganske lite apotek med bare tre ansatte er vi avhengige av at «alle kan alt». Derfor gjør jeg en del arbeidsoppgaver som ikke er helt typisk for reseptarfarmasøyter. Når det er sagt er dette nokså normalt, så du burde ikke bli overrasket over det når du er ferdigutdannet. På større apotek er det som regel mer definerte roller enn på et lite apotek, men jeg liker godt variasjonen jeg får ved å jobbe på et lite apotek. To ganger i året er det oppdatering av sortimentet, og da er det viktig at du oppdaterer deg og leser om de nye produktene. Så du kan gjerne si at en viktig del av yrket er å holde seg oppdatert på nye produkter og ny kunnskap, for eksempel ved å ta kurs.

img_0073.jpg

Kim Andre Fladvad Karlsen ved medisinene.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å jobbe som en reseptarfarmasøyt som jeg gjør så kreves det at man har fullført en 3-årig bachelorgrad i farmasi ved en høgskole eller et universitet.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du må kunne takle en stressende hverdag og kunne omstille deg kjapt ut ifra hva kunden trenger hjelp med, og via kommunikasjon med kunden komme fram til en løsning. Du bør også både ha en interesse for legemidler og legemiddelbruk, og samtidig ha et ønske om å kunne veilede  kunder og pasienter. Om man ikke har interesse for dette så er nok ikke dette det rette yrke for deg.

Hva liker du best med yrket ditt?

Det beste med være farmasøyt er å få hjelpe kunder og bidra til at pasienten får en bedre helse. Det er også spennende at du lærer noe nytt hver dag, og at du stadig møter på ulike kundesituasjoner og utfordringer.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er ikke noe jeg ikke liker ved jobben min. Men en utfordring farmasøyter kan oppleve er når kommunikasjonen fører til misforståelser. Det kan for eksempel skje når eldre med dårlig hørsel eller mennesker som snakker og forstår norsk dårlig trenge hjelp.

img_0074.jpg

Kim Andre Fladvad Karlsen ved kassen.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må like å jobbe med mennesker. I dette yrket er du aldri ferdig utlært så du må like å holde deg oppdatert i faget. Kundene som kommer inn hit trenger hjelp, så du må ta utfordringer på strak arm. Samtidig er det viktig å huske på at du lærer utrolig mye av å jobbe. Det er ikke forventet at du skal kunne «alt» som nyutdannet. En farmasøyt lærer noe nytt hver dag og det er når man begynner å jobbe i apotek at læringen virkelig begynner.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan for eksempel jobbe som kommunefarmasøyt eller jobbe i legemiddelfirma. Noen farmasøyter jobber også med produksjon av mat eller kosmetikk. Dersom du har en mastergrad i farmasi kan du bli provisorfarmasøyt, og dermed være sjef for et apotek.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen for ferdigutdannede reseptarer varierer veldig. For eksempel er lønnen høyere i distriktene enn i byene, og som nyutdannet er lønnen på rundt 400.000 kroner avhengig av hvor i landet du får deg jobb.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg tror det er gode muligheter for å få jobb ettersom det alltid er et behov for farmasøyter.

 

Tekst: Hedda Berge 

    • Du må like å holde deg oppdatert på faget ditt.
    • Det er alltid et behov for farmasøyter.
    • Kommunikasjon med kundene er en viktig del av jobben.

Yrkesbeskrivelser