Portrett av profileringsdesigner Jarle Myrvold

YrkesintervjuProfileringsdesigner favoritt ikon

Jarle Myrvold har det fremdeles gøy på jobb 35 år etter han begynte, og han føler seg fortsatt ikke utlært.

Jarle Myrvold
52 år
Profileringsdesigner
Studio 5 dekor, Asker

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var egentlig ikke mitt valg – det var jeg som ble valgt. Faren min som drev firmaet før meg, trengte arbeidskraft. Jeg var 18 år og ferdig med skolegang, så jeg var et lett bytte. Til alt hell viste det seg at jeg syntes det var gøy – så gøy at jeg holder på med det samme 35 år senere. Og fremdeles føler jeg meg ikke utlært.

profileringsdesigner_1.jpg

Profileringsdesigner Jarle Myrvold står bøyd over et monteringsbord der han er i prosessen med å lage et skilt.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg starter ofte med litt kontorarbeid på morgenen. Jeg går gjennom forespørsler og bestillinger. Så har jeg gjerne tre-fire timer med produksjon og/eller montering. Ved større monteringsjobber hyrer jeg vanligvis inn eksterne montører så produksjonen ikke stopper opp. Det er en bransje med korte tidsfrister, så det er ikke alltid godt å si på mandag hva jeg skal gjøre på fredag.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det er ingen formelle krav til forkunnskaper, men praktisk sans er helt klart viktig. Til tross for digitaliseringens inntog en gang på slutten av 80-tallet, er det fremdeles et håndarbeid. Siden 2010 har det vært mulig å gå et utdanningsløp som ender opp med et svennebrev og senere mesterbrev

Hvem passer ikke dette yrket for?    

– Dette er ikke riktig yrke for deg som gjerne vil sitte stille og kun utføre rutinearbeid.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker at det er et allsidig og variert yrke. Jeg må bruke hodet, og jeg må komme frem til løsninger i samråd med kunder og kolleger, og derfor får jeg hele tiden utfordret meg selv. I tillegg liker jeg å jobbe med hendene og kroppen. Jeg setter også pris på å dra rundt til forskjellige arbeidsplasser i forbindelse med montering og da få møte folk i andre yrkesgrupper.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg er ikke så glad i kontorjobbingen, som for eksempel det å skrive fakturaer. Det har nok å gjøre med at det er den minst kreative delen av jobben. Det er selve faget jeg liker, og å sitte på kontoret har ikke noe med det å gjøre, men er heller en konsekvens av å drive sin egen virksomhet.

profileringsdesigner_2.jpeg

Profileringsdesigner Jarle Myrvold monterer en folielogo på en varebil.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Dette yrket passer for kreative typer med estetisk sans. Du må også være ryddig og kunne arbeide systematisk. Det er mange detaljer å holde orden på, og det er ofte et behov for å være løsningsorientert og kunne se flere alternative veier til målet. I tillegg må du være i stand til å både kunne arbeide selvstendig, og kunne samarbeide med andre.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– En profileringsdesigner kan arbeide i mange ulike typer virksomheter innenfor medie- og kommunikasjonssektoren. Eksempler på dette er reklame-, design- og mediebyråer, grafiske bedrifter, større bedrifter med egne informasjonsavdelinger og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?       

– Begynnerlønnen er på rundt 340 000 kroner i året, men det kan være tillegg for øvrig kompetanse og relevant erfaring. Jeg vil tro at en gjennomsnittlig årslønn for en profileringsdesigner med fagbrev vil ligge på rundt 450 000 årlig.

Hvordan er sjansene for å få jobb i dette yrket?    

– Jeg er ikke helt sikker, men i og med at man har ganske bred kompetanse som utdannet profileringsdesigner, bør mulighetene for jobb være gode. Jeg vil tro at en profileringsdesigner med fagbrev vil være attraktiv for en eventuell arbeidsgiver i bransjen. Med mesterbrev har man også anledning til å starte opp sin egen bedrift.

Tekst:
Ingrid Nøstdal
    • Det er en bransje med korte tidsfrister, så det er ikke alltid godt å si på mandag hva jeg skal gjøre på fredag.
    • Det er mange detaljer å holde orden på, og det er ofte et behov for å være løsningsorientert og kunne se flere alternative veier til målet.

Yrkesbeskrivelser