Profilbilde Musikkpedagog Peter Laustsen. foto privat

YrkesintervjuMusikkpedagog favoritt ikon

Jeg elsker å hjelpe folk med å lære å spille, bli flinkere på instrumentet og nyte musikken, sier Peter Laustsen.

Peter Laustsen
34 år
Musikkpedagog
Selvstendig næringsdrivende og musikklærer i videregående skole
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg har alltid vært glad i musikk og startet å spille tuba i korps da jeg var 10 år. Da jeg begynte på videregående skole var jeg blitt veldig stor fan av rockemusikken og startet i band etter jeg hadde investert i min første elbass.
Å jobbe med musikkundervisning passer bra til personligheten min, siden jeg elsker å hjelpe folk med å lære å spille, bli flinkere på instrumentet og nyte musikken.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Min hverdag er veldig oppstykket. Jeg har i dag to faste arbeidsgivere, og i tillegg jobber jeg som selvstendig næringsdrivende både med undervisning og justering av gitarer og basser.
Som musikkpedagog i videregående skole må man forholde seg til mange planer, regler og møter.

Som selvstendig næringsdrivende står jeg og elevene mer fritt til å velge hva vi skal jobbe med. Jeg hjelper de på vei og snapper opp hva som kan være lurt å jobbe videre med. Her er det færre regler og retningslinjer, og mer frihet.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli musikkpedagog?

- Det finnes ulike veier for å bli musikkpedagog. Du må ha en eller annen form for musikalsk bakgrunn fra for eksempel universitet for så fullføre Praktisk Musikkpedagogisk Utdanning (PPU).

Jeg gikk på to musikkfolkehøgskoler: Den Rytmiske Højskole i DK og "Trøndertun" utenfor Trondheim, for å utvikle meg. Til slutt søkte jeg på Liverpool Institute for Performing Arts (Paul McCartney-skolen) i England. Jeg gikk på audition og fikk tilbud om plass på deres utøvende bachelor. Dette er en treårig utdanning i utøvende rytmisk musikk der jeg tok elbass som hovedinstrument.

Etter bacheloren dro jeg tilbake til Norge og begynte ettårig fulltids-PPU på Griegakademiet i Bergen (UiB). Dette gjorde jeg for å bli flinkere til å lære bort. Det er noe helt annet å lære bort enn "bare" å spille for folk. Det kan være veldig lurt å ta PPU om du vil jobbe deltid/fulltid med undervisning i musikk. Det viser at du genuint interessert i å undervise og gir deg også bedre lønn og sjanser for å bli ansatt i for eksempel Kulturskolen og videregående skoler.

Som musikkpedagog må du kunne planlegge undervisningen din mange måneder i forveien og "se" for deg hvor det hele ender opp. På samme tid er jobb på musikklinje dynamisk og du møter mange ulike elever som er på forskjellige nivåer, noe som er bra og utfordrende.

Du må være svært motivert og dedikert om du vil jobbe i denne bransjen. Det finnes ikke noe sikkerhetsnett, du må være utadvendt, oppsøkende, alltid beredt og tilgjengelig.

Hva liker du best med yrket ditt?

peter_lausten1.jpg

All rights reserved.

- Det beste med å være musikkpedagog er at det alltid er mye å gjøre. Yrket er veldig aktivt og du må være på hele tiden. Samtidig møter du masse forskjellige folk på veien. Miljøet er generelt positivt: Man er i samme båt, alle kjenner alle og vet hvordan det er når man er i knipe med hensyn til lite jobb.

Hva misliker du mest med yrket ditt? 

Det blir mange sene kvelder med undervisning som ikke harmonerer så godt med familielivet. Det er noe man lett kan glemme når man er ung.

Det er mye stress i dette yrket som skiftende arbeidstider og generelt lite økonomisk trygghet. 

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Det finnes mange muligheter. Noen jobber som frilansutøver (kun spille). Ønsker du å undervise kan du jobbe i privatskole, kulturskole eller videregående skole. Eller jobbe i ungdomsklubber med for eksempel bandundervisning.

Du kan også jobbe med utdanning av musikklærere på lærerhøgskole. Andre områder du kan jobbe er i administrasjon ved musikkinstitusjoner. Du kan også få jobb som musikkpedagog på folkehøgskoler.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Jeg er adjunkt med opprykk, det vil si at jeg har en bachelor med to tilleggs fag (PPU og 1-årig musikkterapi). I begynnelsen hadde jeg en årslønn på 365.000 kroner i full stilling. Langsomt blir det bedre på grunn av blant annet ansiennitet, nå ligger jeg på cirka 450.000 kroner.

I tillegg til undervisningen min justerer/reparerer jeg også gitarer og basser for folk. Dette startet jeg opp med i høst for å ha en tilleggsinntekt. Økonomien kan være trang av og til om du ikke har 100 prosent fast stilling, hvilket det er fåtall av musikere som har. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Jobbmarkedet er ganske begrenset. Jeg har bodd i samme byen i snart 10 år og har fremdeles ikke fått alle de jobbene jeg gjerne vil ha og jobber fremdeles deltid.

peter_lausten.jpg

All rights reserved.

Tekst: Hedda Berge

    • Som musikkpedagog må du kunne planlegge undervisningen din mange måneder i forveien og "se" for deg hvor det hele ender opp.
    • Du må være svært motivert og dedikert om du vil jobbe i denne bransjen.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser