Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har egentlig aldri hatt en klar formening om hva jeg ville bli, men da jeg bladde gjennom en studiebok jeg hadde fått fra Universitetet i Oslo, så var det kriminologi som jeg tenkte var mest interessant. Jeg vurderte å bli politi, men innså at det var dette med å forstå hvorfor mennesker begår kriminelle handlinger som var det mest spennende. På den måten kunne jeg få en bedre forståelse for hvordan mennesker kan havne vanskelige livssituasjoner.

I tillegg har jeg alltid hatt en interesse for TV-serier og dokumentarer som handler om kriminalitet. Jeg har også vært nysgjerrig på ulike institusjoner som arbeider med kriminalitet, for eksempel politiet, og rettet derfor min master mot etterforskning og politiet.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber med saksbehandling og covid-19-relaterte arbeidsoppgaver. En pandemi er et nytt arbeidsfelt for NAV, og min jobb er å korrigere feil som oppstod i den automatiske saksbehandlingen da pandemien brøt ut.

I hovedsak prøver vi å finne ut av hvem som har rett på mer lønnskompensasjon og hvem som har fått for mye. Jeg sitter i et saksbehandlingsprogram og behandler henvendelser fra både arbeidsgivere og arbeidstakere. Her undersøker jeg da saken nærmere og legger inn den nye informasjonen jeg har fått. Noen saker er enkle, andre er mer utfordrende.

Det mest spennende er å være med på å utvikle nye rutiner for saksbehandling i en pandemi. Alt er nytt, og gode rutiner er avgjørende for at folk skal få det de har krav på. Min jobb handler ikke om kriminalitet, men rettferdighet. Man kan imidlertid komme over saker hvor man mistenker svindel, og da må dette tas videre til en egen enhet.

Som student tullet vi med at vi alle ville ende opp hos NAV, og at dette var noe vi egentlig ikke ville fordi saksbehandling kan høres litt ensformig og kjedelig ut. Det stemmer faktisk at mange kriminologer jobber i NAV, men det er langt fra ensformig og kjedelig. De fleste jeg kjenner fra kriminologistudiet som jobber i NAV, stortrives. Det er også mange muligheter innad i organisasjonen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg er utdannet kriminolog, men i NAV jobber jeg tverrfaglig med kollegaer som er statsvitere, sosionomer, samfunnsøkonomer og jurister. For å bli kriminolog behøver man en treårig bachelorgrad i kriminologi. Etter det kan man ta en toårig master i kriminologi. Tittelen er ikke beskyttet, så man kan kalle seg kriminolog etter man har tatt en bachelor. Utdanningen tilbys kun ved Universitetet i Oslo, ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Det er mange plasser ved bachelorprogrammet, men nåløyet er trangt for å komme inn på masteren.

I 2020 ble det i tillegg lansert et årsstudium i kriminologi på UiO.

Jeg vil si at du bør være litt over gjennomsnittet samfunnsinteressert for å bli kriminolog. Dette er fordi kriminologi er et samfunnsvitenskapelig fag, og handler om både årsaker, utbredelse og bekjempelse av kriminalitet. Det er en slags potetutdanning som retter søkelyset mot alle former for kriminalitet.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Er du ikke interessert i verken samfunnet eller menneskers liv og atferd, så er ikke dette noe for deg. En kriminolog studerer menneskets bakgrunnsfaktorer og forklaringer på hvorfor noen begår kriminelle handlinger. Det kan være kultur, gener og sosialt samspill som gjør at noen faller utenfor. Har du ikke en interesse for å forstå hvorfor de faller utenfor, så er ikke dette rett utdanning eller yrke. Så enkelt er det. Hvis du er mer interessert i det praktiske, så vil nok politiyrket være mer riktig for deg.

Hva liker du best med yrket ditt?

– I NAV liker jeg best arbeidsmiljøet og saksbehandlingen, fordi jeg både får jobbe selvstendig og i team med dyktige fagpersoner når vi skal løse en utfordring. Det er veldig lærerikt. I tillegg er det givende å kunne gjøre folk glade og fornøyde. Jeg opplever NAV som en funksjonell, profesjonell og redelig organisasjon, hvor vi prøver å hjelpe etter beste evne. Jeg ser på det som har gått galt, korrigerer feilen og sjekker at kompensasjonen blir riktig og at folk får det de har rett på. Det gir en god følelse.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg er en rastløs person og dette er en kontorjobb med mye skjermtid. I starten var det veldig uvant å måtte sitte hele dagen. Derfor har jeg tillagt meg en god rutine for å røre på meg etter arbeidstid.

 Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Det å jobbe selvstendig, se saker fra ulike sider og være effektiv er viktige egenskaper i denne jobben. Det er viktig å ha respekt, innsikt og forståelse for hva mine avgjørelser betyr for individet. Samtidig så må du kunne følge regelverk og rutiner, og ta beslutninger som ikke alltid er populære.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er et hav av muligheter. Jeg nevnte at dette er en potetutdanning og med innsikt i kriminologi kan du jobbe i mange ulike felt. Du kan jobbe både i offentlig og privat sektor, som ofte omfatter stillinger som rådgiver, konsulent, analytiker og saksbehandler. Man kan få jobber innenfor politiet, kriminalomsorgen, rusomsorgen, NAV, forsikringsselskaper, Røde Kors, Amnesty International og andre ideelle organisasjoner.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det varierer ut ifra erfaring og hvor du jobber. Det ligger nok et sted mellom 450 000 til 700 000 i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Jeg anser sjansene som veldig gode fordi fagfeltet er bredt og utdanningen kan brukes i mange yrker. Du kan søke på alle jobber som krever en samfunnsvitenskapelig utdanning. Du må gjerne innom et vikariat eller to på veien, så det kan ta litt tid og erfaring før man ender opp med drømmejobben. Med en mastergrad kan man spesialisere seg mer mot et fagfelt, noe som kan gjøre det lettere å få en jobb med en mastergrad sammenlignet med en bachelorgrad

Et godt råd fra meg er å bruke tid på nettverksbygging og finne en relevant jobb under studiene for å bli rustet til arbeidslivet. Det finnes flere muligheter for deltidsstillinger ved siden av studiet.

 

Et godt råd fra meg er å bruke tid på nettverksbygging og finne en relevant jobb under studiene for å bli rustet til arbeidslivet.
Det er viktig å ha respekt, innsikt og forståelse for hva mine avgjørelser betyr for individet.