Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for yrkesutøvelse innen klargjøring, forbehandling, sprøytebelegging, kvalitetskontroll og emballering for transport av komponenter og produkter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er industriell overflatebehandler.

Læreplan

Læreplan i industriell overflatebehandling

Vg3 industriell overflatebehandling handler om belegging av overflater på materialer og produkter ved prosessbehandling med ulike typer utstyr og metoder. Faget handler om å arbeide kvalitets- og miljøbevisst etter tegninger, spesifikasjoner, standarder og prosedyrer. Videre handler faget om å forbedre funksjonen på, forlenge levetiden til, arbeide med utseendet til og beskytte komponenter, konstruksjoner og produkter innenfor offentlig og privat eiendom og infrastruktur. Faget skal forberede lærlingene på et arbeids- og samfunnsliv med behov for omstillingsdyktige arbeidstakere med forståelse av miljøhensyn og gevinster knyttet til overflatebehandling.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger