Nøkkelinformasjon

Du lærer om medieprodukter i alle typer trykte medier, visuell kommunikasjon, produksjonsprosesser, maskindrift og miljøhåndtering.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk.

Læreplan

Læreplan i grafisk produksjonsteknikk

Vg3 grafisk produksjonsteknikkfaget handler om å formidle informasjon, nyheter og reklame gjennom ulike trykte medier. Faget skal gi lærlingene kompetanse innenfor produksjon av grafiske produkter tilpasset ulike materialer og mottakere. Faget skal gi lærlingene kompetanse til å gjøre gode valg med tanke på miljø, bærekraft og konkurransedyktighet. Faget handler også om bruk av moderne grafisk produksjonsteknologi tilpasset arbeidslivets og samfunnets behov.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode TPTRY3:

På gammel kode TPGEM3:

På gammel kode TPBOK3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger