Mats-Erik Pettersen i brannbilen på Tønsberg brannstasjon.

YrkesintervjuBrannkonstabel favoritt ikon

Mats-Erik Pettersen kan ha hektiske dager. Alarmen gikk to ganger da han ble intervjuet av Utdanning.no.

Mats-Erik Pettersen
29 år
Brannkonstabel
Tønsberg brannstasjon.
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg utdannet meg som snekker. Da jeg var i militæret, fikk jeg muligheten til å jobbe som brannsoldat og bestemte meg for å satse fullt og helt på å bli brannkonstabel når førstegangstjenesten var ferdig. Jeg gjorde alt jeg kunne for å bygge opp kompetansen min slik at jeg var mest mulig attraktiv når drømmejobben ble utlyst. Det har for min del vært et veldig heldig valg. Det er en samfunnsnyttig og meningsfull jobb med mange utfordringer.

img_8786.jpg

Mats-Erik Pettersen er brannkonstabel i Tønsberg.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Her på Tønsberg brannstasjon er vi minst fem og maksimalt syv på vakt. Jeg jobber turnus med faste døgnvakter. Når vi kommer på jobb, sjekker vi bilene og at alt er på stell med tanke på diesel, utstyr og personlig bekledning. Da er vi klare for alle dagens uforutsette hendelser. Etter dette har vi et kort morgenmøte der vi legger en felles plan for dagen. Dagene på vakt kan være veldig forskjellige. Noen ganger må vi ta over en pågående hendelse i vaktskiftet, med alt dette fører med seg av opprydding og klargjøring til eventuelt neste alarm. Noen ganger er hendelsene langvarige og alle dagens planer går rett vest.

Flere områder i Tønsberg er veldig sårbare, med gammel verneverdig trehusbebyggelse. Dette har vi et ekstra fokus på. Men jobben handler ikke kun om å slukke branner. Bare fantasien setter grenser for hva vi kan komme ut for. Det er forskjellige typer redningsarbeid, trafikkulykker, overflateredning av folk i vannflaten. Vi har ingen dykkertjeneste i Tønsberg. Nærmeste dykkerberedskap er i Drammen. Vi har også noen tauredningshendelser der vi sikrer oss med tau når vi jobber i høyden. Det kan for eksempel være en kranfører som må reddes. Vi bistår også ambulanser på oppdrag med for eksempel hjertestans eller selvmordsforsøk.

De dagene det ikke skjer noe, har vi alltid en øvelse. Det kan være å trene på røykdykking, livreddende trafikkulykker, tauredning og kjøring av båt for å slukke mindre båtbranner. Vi må være i god fysisk form og en treningsøkt er innbakt i arbeidstiden. Innebandy er populært og vi har også et styrkerom med alle fasiliteter. Om natten kan vi gå og legge oss, men vi må ofte opp og ut når alarmen går. På mannskapsbilen er vi fire til fem mann og ut fra hva som meldes, har vi med en tankbil eller lift. Selve redningssentralen, Vestviken 110, holder til i Drammen og alle nødtelefoner kommer dit.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Dette er det ingen fasit på, men det en stor fordel å ha et fagbrev i et yrkesfag. Selv har jeg fagbrev som tømrer. Jo flere forskjellige yrkesfag vi har på et vaktlag, dess bedre er det. Det gir en god bredde at folk har forskjellig kompetanse til å kunne takle forskjellige hendelser på best mulig måte. Du må ha førerkort klasse C, og det er en stor fordel å ha sertifikat for utrykningskjøretøy kode 160. Stillingen som brannkonstabel krever at du kan være sjåfør på brannbilene. Dette er fordi vi rullerer på å være røykdykkere og sjåfører. Annen relevant kompetanse er fullført førstegangstjeneste, båtførerbevis, brevkurs i brannvern med mer.

En ny fagskole er i planleggingsfasen. Fra 2019, hvis alt går etter planen, skal den erstatte dagens etatsutdanning hvor du først må ha jobb i et brann- og redningsvesen eller en 110-sentral. For så å bli sendt på grunnkurs for brannkonstabler, et forebyggende kurs eller et alarmoperatørkurs. Fra våren 2019 kan alle søke til fagskolen. Informasjon rundt dette vil du kunne finne på nbsk.no sine nettsider.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for de umotiverte, de med høydeskrekk eller klaustrofobi. Har du ikke en god psykisk og fysisk helse, så er ikke dette yrket noe å satse på. Det er ulykker og hendelser med dårlig utfall som du må klare å stå i. Det er en fysisk krevende jobb og vi kan ha tøffe langvarige hendelser.

img_8784.jpg

Mats-Erik Pettersen i farta når alarmen går.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker best det uforutsigbare med arbeidsdagen. Det er også en stor tilfredsstillelse å kunne hjelpe de som virkelig trenger det. En annen ting som også er veldig bra, er det tette kollegiale forholdet på vaktlaget. Det blir nesten som en familie nummer to.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg liker minst hendelser med tragisk utfall. De kan være en psykisk påkjenning. Det blir veldig spesielt når jeg relaterer hendelser til eget liv. Jeg har nettopp blitt pappa og er blitt mer sårbar for alle hendelser med barn. Vi har veldig gode rutiner på bearbeiding av vonde hendelser, og har debrifing i etterkant.  

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Du kan godt være litt robust følelsesmessig. Det kan være tøffe hendelser som ikke passer alle. Du kan ikke miste hodet i dette yrket, men må beholde fatningen uansett hva som skjer. Du må være dedikert til livredning og ønske å hjelpe de som trenger det. I tillegg er det en fordel at du er en god lagspiller fordi vi jobber veldig tett sammen som vaktlag.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Jeg kommer til å bli i beredskapen så lenge jeg kan, og her er det etter hvert muligheter til å søke på stilling som underbrannmester og brannmester. Dette er lederstillingene på et vaktlag. For å kunne søke disse stillingene, må man ha en god porsjon erfaring samt videreutdanning ved Norges brannskole. Andre stillinger innenfor brannvesenet er å jobbe i forebyggende avdeling eller feieravdelingen. Du kan også jobbe på en 110-sentral der alle nødtelefonene kommer inn.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En gjennomsnittslønn er på rundt 550 000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er veldig populært å søke stilling som brannkonstabel. Med riktig kompetanse og god fysisk og psykisk form, er det ingen grunn til at ikke nettopp du blir tatt i betraktning. Jeg ble ansatt som aspirant uten grunnkurs som brannkonstabel. Jeg gjennomgikk en internopplæring før jeg ble sendt til Norges brannskole på grunnkurs. Å ansette folk på denne måten er vanlig praksis i dag. Den planlagte nye utdanningen fra 2019 vil forandre kravet til at du ikke allerede må være ansatt i et brannvesen for å få grunnkurs brannkonstabel.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Det er en stor fordel å ha fagbrev i et yrkesfag. Selv har jeg fagbrev som tømrer.
    • Jobben er fysisk krevende og vi kan ha tøffe, langvarige hendelser.

Yrkesbeskrivelser