Nordplus

Gjennom Nordplus-programmet kan du dra på utveksling til andre nordiske land og Baltikum.

Studenter som sitter i lesesal på Handelshøyskolen i Gøteborg

Med stipend fra Nordplus kan du ha et praksisopphold, eller ta deler av studiet i et annet nordisk eller baltisk land. Utenlandsoppholdet er en del av fagplanen ved ditt norske lærested, så det gir ikke forsinkelse i studiene dine.

Hvem kan søke? 

For å kunne søke må du:

  • være student ved et lærested som er deltaker i Nordplus-programmet
  • ha fullført minst ett år av utdanningen din

Det er lærestedet som søker om midler fra Nordplus. Du må derfor ta kontakt med ditt lærested og søke via dem.

Ekstra stipend og reisestøtte 

Som deltaker i Nordplus-programmet, kan du få støtte til reise og opphold på inntil 250 euro per måned. Studieoppholdet kan vare fra én uke til ett år. Dette kommer i tillegg til vanlig studiestøtte som du kan få fra Lånekassen som ordinær student ved et norsk lærested. 

Hjelp til bolig 

Nordplus-programmet og Erasmus+ er bygd opp på samme måte. Studieoppholdet i utlandet er forhåndsgodkjent av en fagavdeling på ditt lærested. Du får hjelp til å tilrettelegge ditt studieopphold, og hjelp til å finne studentbolig. 

Vil du vite mer?

For mer informasjon om søknadsprosessen og muligheter i Nordplus, ta kontakt med internasjonalt kontor på ditt lærested. 

Sist oppdatert: 28. mai 2024