Dra på utveksling med Erasmus+ 

Med Erasmus+ kan du som elev eller student dra på utveksling i og utenfor Europa. Som Erasmusstudent får du ekstra stipend.    

Erasmus+ skal gi deg muligheten til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring. 

Ekstra stipend 

Når du drar på utveksling gjennom Erasmus+ får du et stipend finansiert av EU. Det kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen. Stipendet blir beregnet etter antall måneder du er på utveksling. 

Hvem kan søke?  

For at du skal kunne søke på ordningen må du ta kontakt med ditt lærested. Det er nemlig skoler, universiteter, opplæringskontor og lærebedrifter som søker om midler fra Erasmus+. Du som elev eller student reiser via lærestedet du går på, og må søke til lærestedet ditt. 

Hvor kan du dra? 

Hvor du kan dra er avhengig av hvilke studiesteder ditt studieprogram har avtaler med. Du må ta kontakt med lærestedet ditt for å finne ut hvor du kan reise på utveksling.  

Tilrettelegging 

Inkludering er en av de viktige prioriteringene i Erasmus+. Hvis du har behov for tilrettelegging under ditt utvekslingsopphold, kan du få ekstra støtte til dette. Hør med lærestedet ditt om dine muligheter.   

Sist oppdatert: 28. mai 2024