Ingeniørstudier i Toulouse

Er du snart ferdig med videregående skole og planlegger å studere teknologi? I den franske teknologihovedstaden Toulouse kan du utdanne deg til ingeniør gjennom NORGINSA-programmet. Studiet er godkjent for støtte i Lånekassen. 

Tilrettelagt studieprogram for norske studenter 

Den anerkjente ingeniørskolen INSA i Frankrike tilbyr en femårig master i teknologi. Studiet er spesielt tilrettelagt for norske studenter, med integrert franskundervisning. Du må derfor ikke kunne fransk ved opptak. 

I Frankrike er realfagspensumet i videregående skole på et høyere nivå enn i Norge. Det gjør det litt vanskeligere for norske elever å lykkes med denne typen studier i Frankrike. Derfor er de norske studentene ved INSA plassert i en egen klasse det første året, slik at undervisningsopplegget kan tilpasses deres behov, med ekstra fokus på matte og fransk. Tilbakemeldinger fra både studenter og lærere viser at denne ordningen fungerer veldig godt.

I andre og tredje studieår går de norske studentene inn i vanlige klasser på INSA, men fortsetter å motta støtteundervisning ut fra individuelle behov. I fjerde og femte studieår er de norske studentene helt vanlige INSA-studenter. 

Må jeg kunne fransk? 

All undervisning foregår på fransk, men du skal ikke være redd for å velge INSA selv om du ikke har hatt fransk på skolen. Før semesterstart får alle de norske førsteårsstudentene et fire ukers intensivkurs i fransk. Dette kan utvides med to ekstra uker om man ønsker det. Med fransk rundt deg hele døgnet kan du ikke annet enn å lære deg språket, og når du bor på campus er det enkelt å skaffe seg fransktalende venner.

Erfaringene viser at motiverte studenter som har godt grunnlag i matematikk og fysikk, har de beste forutsetningene for å lykkes med studiene. Det er uavhengig av om de kunne fransk eller ikke da de søkte.

Det legges stor vekt på at studentene skal trives. Å bli fortrolig med det franske utdanningssystemet og fransk kultur er viktig for å føle seg hjemme. Det legges derfor til rette for dette i løpet av den første tiden i Toulouse, blant annet gjennom flere utflukter.

Studentene blir møtt på flyplassen, og får hjelp til å finne hybel. Dette sikrer god ivaretakelse og fellesskap for de norske studentene.

Tre studenter som går gjennom en fin gate i Toulouse

Opptakskrav og anbefalte forkunnskaper 

 • Bestått videregående skole med matematikk tilsvarende R2 og Fysikk 1. Fysikk 2 anbefales. 
 • Om du har gått IB-linjen er kravet å ha tatt matematikk og fysikk. HL-nivå i en eller begge fag anbefales, men det er ikke et krav. 
 • Om du har tatt fransk BAC er kravet å ha tatt minst to vitenskapelige fordypningsfag de siste to årene på Lycée, hvorav matematikk er et av dem. 
 • Kjemi på videregående nivå er en fordel, men ikke et krav. 
 • Grunnleggende kunnskaper i fransk er en fordel, men ikke et krav. 

Det er en forutsetning at du har over middels karakterer i realfagene, er motivert og har lyst til å studere i Frankrike.

En utdanning herfra kan være det som gjør deg ekstra interessant for mange norske eller utenlandske arbeidsgivere. Husk likevel at for å komme inn på NORGINSA er det viktigere med god realfagskompetanse enn ferdigheter i fransk språk. 

Merk at du ikke kan søke om både ordinært fransk opptak og søke på NORGINSA-programmet samme år. Kontakt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse på frankrike@hkdir.no om du har spørsmål om dette. 

Jesper falt for det gode studentmiljøet i Toulouse Jesper Bartholomay Nytun

– Vi er en tett gjeng på over 30 norske elever, forteller Jesper Bartholomay Nytun, som tar ingeniørstudier gjennom NORGINSA-programmet i Toulouse.
Les intervjuet

Slik søker du 

Søknadsfristen er 14. april 2024. 

Søknaden skal sendes inn gjennom søknadsportalen Espresso (ikke gjennom Samordna opptak). Søknadsskjema åpnes noen måneder før søknadsfristen. 

Vi anbefaler å starte på søknaden i god tid før søknadsfristen. Du kan få veiledning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om du trenger det. Ta kontakt på frankrike@hkdir.no  om du har noen spørsmål. 

Hvordan opprette søknad i Espresso

 • Gå inn i Espresso 
 • Klikk på "Registrering", og fyll ut "Brukerregistrering" (Dersom du ikke får e-post med passord med en gang, må du huske å sjekke søppelboksen din i tilfelle spamfilter) 
 • Logg deg på og velg ønsket målform ved å klikke på et av de norske flaggene (bokmål eller nynorsk) øverst i høyre hjørne 
 • Velg søknad for NORGINSA. NORGINSA-søknadsskjemaet vil tilgjengeliggjøres noen måneder før søknadsfristen. 

Søknadsskjema og obligatoriske vedlegg 

I søkeportalen Espresso fyller du ut obligatoriske felt, legger ved utfylt søknadsskjema fra INSA og andre obligatoriske vedlegg.

Vedlegg som skal legges ved søknaden 

 • Søknadsskjema 2024  fra INSA
 • Kopi av passet ditt. 
 • Om du går på Vg3: Kopi av karakterutskrift fra Vg1 og Vg2, samt terminkarakterer fra Vg3. IB-elever må legge ved Predicted Grades sammen med karakterutskrift fra Vg1. 
 • Om du er ferdig på VGO: Vitnemål fra VGO.
 • Om relevant: Karakterutskrifter eller vitnemål på eventuell høyere utdanning/annen utdanning. 
 • Om relevant: Bekreftelse på avtjent verneplikt. 
 • Om relevant: Læreruttalelse fra faglærer dersom du har under 5 i matematikk eller fysikk i løpet av Vg2 eller Vg3. 

Vedlegg kan sendes på norsk, engelsk eller fransk. 

Spørsmål kan sendes til frankrike@hkdir.no

Opptaksprosessen 

Etter at søknadsfristen går ut blir de best kvalifiserte søkerne kalt inn til intervju. Dette vil skje i Oslo, Bergen eller digitalt, i starten av mai. En samlet vurdering av fagkombinasjon, karakterer og intervju vil avgjøre om du får tilbud om plass. Informasjon om dette kommer i mai/juni.

Du takker ja til studieplass ved å svare bekreftende på tilbudet og ved å betale et depositum. Merk at INSA kan velge å ikke ta inn nye studenter om det er få kvalifiserte søkere. Du vil få beskjed om dette i juni. Les mer i  vilkår for søknad 2024-2025.

Studieopplegg 

Første år 

Før studiestart det første året, følger de norske studentene et intensivkurs i fransk i fire uker. De fordeles på to grupper ut fra nivå. Franskundervisningen fortsetter deretter gjennom hele det første året. 

Det er ingen linjer det første året på INSA. Studentene gis et naturvitenskapelig grunnlag med fokus på tekniske basisfag, karriereplanlegging og prosjektarbeid. Studentene veiledes slik at de kan legge en plan for framtidig spesialisering. 

Andre og tredje år 

Andre studieår begynner studentene å spesialisere seg. De kan velge mellom fire store faggrupper: 

 • kjemi, biokjemi og miljøteknologi 
 • konstruksjon (bygg og anlegg, maskinteknikk) 
 • materialer, kompositter og systemer 
 • modellering, informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

Fjerde og femte år 

I det fjerde og femte studieåret spesialiserer studentene seg innenfor ett av følgende felter: 

 • biokjemi 
 • produktutvikling og produksjon 
 • bygg og anlegg 
 • maskinteknikk 
 • teknisk kybernetikk og elektronikk 
 • fysikk 
 • informasjonsteknologi og nettverk 
 • matematikk og modellering 
Tre studenter i forelesningssal ved som smiler til fotografen
Erfaringene viser at motiverte studenter som har godt grunnlag i matematikk og fysikk har de beste forutsetningene for å lykkes med studiene.

Individuell karriereplanlegging og praksis 

Karriereplanlegging er en viktig del av studiene på INSA, og kanskje noe som skiller dette studiet fra linkende studier i Norge. Det jobbes systematisk gjennom hele studiet for å hjelpe studentene å finne ut av sine sterke sider og ønsker for et senere yrke. Målet er at studentene skal ta riktige valg med tanke på spesialisering og utplassering hos bedrifter. 

Obligatoriske praksisperioder er lagt inn på alle nivåer i studiet og gir studentene mulighet til, allerede etter ett år, å prøve sine ferdigheter ute i en bedrift. Praksisen kan gjennomføres i bedrifter i Frankrike, Norge, eller i andre land om ønskelig. Mange av studentene gjennomfører sin praksis i Norge, nettopp for å bygge nettverk hos potensielle fremtidige arbeidsgivere. 

Kostnader og finansiering 

Får du plass på studiet, er du i praksis en vanlig student ved INSA Toulouse. Siden dette er en statlig høgskole betaler ikke vanlige franske studenter skolepenger. Norske studenter må betale skolepenger de tre første årene siden INSA bruker mye ressurser på tilrettelegging og ekstra opplegg gjennom NORGINSA-programmet.

Skolepengene utgjør 9 150 EURO det første studieåret, 4 750 EURO det andre året og 3 650 EURO det tredje året. Det betales ikke skolepenger for de to siste årene. Lånekassen tilbyr en rekke finansieringsmuligheter for dette studiet.   

Støtte gjennom Lånekassen

Som en del av NORGINSA-programmet kan du få støtte fra Lånekassen. Du kan få basisstøtte (til å bo og leve for), skolepengestøtte (til å dekke skolepenger) og reisestøtte (til reiser mellom Norge og Toulouse).  

Intensivkurset i fransk (fire uker før semesterstart førsteåret) gir også rett til et språkstipend fra Lånekassen. 

Se Lånekassen.no for mer informasjon om dette, og om hvilke satser som gjelder til enhver tid. 

Ekstra stipend 

Kunnskapsdepartementet gir i tillegg et ekstra stipend på 20 000 kr årlig til NORGINSA-studentene. Stipendet gis de tre første årene av mastergradsutdanningen. Stipendet utbetales av Lånekassen. 

Dette kommer i tillegg til de øvrige stipendene, og gjør at det er svært gunstig økonomisk for de som velger NORGINSA-programmet. 

Støtte fra den franske stat

Norske studenter kan i likhet med franske studenter søke bostøtte av den franske stat. Informasjon om hvordan man søker får man ved opptak til INSA.

På grunn av lavere levekostnader i Frankrike og gode støtteordninger mener de fleste norske studentene i Toulouse at de har langt bedre råd enn om de skulle studert i Norge. 

 

Vil du vite mer? 

Kontakt oss gjerne på frankrike@hkdir.no  om du har noen spørsmål om NORGINSA-programmet. 

Nåværende NORGINSA-studenter driver også egne sider på både Facebook og Instagram. Har du spørsmål om studiehverdagen og ulike spesialiseringer kan du spørre studentene direkte på disse sidene. 

Sist oppdatert: 14. mai 2024