Bransjeprogrammene er utviklet av arbeidslivet slik at du kan ta utdanning spesielt laget for det din bransje trenger. Tilbudene i bransjeprogrammet er gratis, og skal kunne tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Om tilbudene

Bransjeprogrammene er opprettet for å øke deltakelsen i kompetanseutviklingen innenfor utvalgte bransjer. Det er et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Målet er å tilby kurs og utdanningstilbud innen temaer som arbeidslivet har behov for. Du kan lese mer om bransjeprogrammet på Kompetanse Norge sine nettsider.

Det skal være mulig å kombinere utdanningen med tilnærmet full jobb. Vær obs på at noen av utdanningstilbudene kan ha noe undervisning i arbeidstid. Avklar med arbeidsgiver før du starter på et slikt tilbud. Det skal være mulig å delta selv om du er permittert eller arbeidsledig. 

Velg din bransje og se hva som er relevant for deg.

Reiselivsbransjen

Fellesforbundet, HK, NHO Reiseliv, Parat, Virke, LO og NHO jobber sammen med Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante opplæringstilbud for alle som jobber med reiseliv. Les mer om bransjeprogrammet for reiselivet på kompetansenorge.no.

Frisørnæringen

Fagforbundet Frisørenes fagforening og Norske Frisør- og velværebedrifter samarbeider med Kompetanse Norge om å få i gang korte og relevante kurs spesielt rettet mot frisørbransjen. Les mer om bransjeprogrammet for frisørnæringen på kompetansenorge.no.

Detalj- og faghandelen

Handel og Kontor, Virke, LO, NHO Service og Handel og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å utvikle korte og relevante utdanningstilbud. Les mer om bransjeprogrammet for detalj- og faghandelen på kompetansenorge.no.

Industri- og byggenæringen

Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet samarbeider med Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider i disse næringene. Les mer om bransjeprogrammet for industri- og byggenæringen på kompetansenorge.no.

Anleggsbransjen

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge jobber for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider i bransjen. Les mer om bransjeprogrammet for anleggsbransjen på kompetansenorge.no.

  • Det er ingen aktive tilbud for øyeblikket.

Mat- og drikkevareindustrien

Organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. Les mer om bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien på kompetansenorge.no.

Elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen

Organisasjonene EL og IT Forbundet, Nelfo, Energi Norge, NITO, Tekna, Samfunnsbedriftene, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. Les mer om bransjeprogrammet på kompetansenorge.no.

Kommunal helse- og omsorgssektoren

KS, Fagforbundet, Delta, Norsk Sykepleierforbund og Akademikerne jobber sammen med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge for å utvikle og prøve ut korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider nært med brukere og pasienter i sektoren. Les mer om bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssektoren på kompetansenorge.no.

Olje-, gass- og leverandørindustrien

Organisasjonene Norsk olje og gass, NITO, Tekna, Industri Energi, Fellesforbundet, SAFE, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Norsk Industri, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​Les mer om bransjeprogrammet på kompetansenorge.no.

Maritim næring

Norsk Sjømannsforbund, NHO Sjøfart, Norges Rederiforbund, Norsk sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbundet, Nito, Tekna, Norsk industri, Industri Energi, Fellesforbundet, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. Les mer om bransjeprogrammet for maritim næring på kompetansenorge.no.

Om gratis teoretisk og fag-/svenneprøve for praksiskandidater

De som har deltatt på opplæring til fagbrev  gjennom bransjeprogrammet skal få tilbud om gratis teoretisk eksamen og fag- og svenneprøve .

Opplæringstilbyderne bistår med refusjon til deltakere mot kvittering for betalt oppmeldingsavgift. Deltakerne må selv melde seg opp til fag- og svenneprøve ved eksamenskontoret i sitt fylke.

Dersom du har krav på dette, skal du ha fått informasjon fra din opplæringstilbyder om det. Tilbudet om å få refundert eksamensavgiften gjelder ut 2021. De som tar teoretisk prøve høsten 2021, kan få dekket fag- og svenneprøve dersom de er meldt opp innen 1. mars 2022. 

Les om fag- og svenneprøven på Utdanningsdirektoratets sider: Slik tar du fagbrev som praksiskandidat 

Tilbydere kan lese mer om refusjonsordningen på Kompetanse Norge sine nettsider.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mange studiepoeng kan jeg ta? 

Kurs som tilbys gjennom bransjeprogrammet kan være studiepoenggivende, men ikke alle er det. Det er ingen øvre grense for hvor mange studiepoeng du kan ta.

Hva skjer når jeg kommer tilbake til jobb?

De fleste kurs og utdanninger som tilbys i bransjeprogrammet er nettbaserte og fleksible, og de skal gjennomføres i løpet av 2021. I de aller fleste tilfeller vil det gå fint å kombinere dem med jobb. 

Kan jeg få dagpenger og studere samtidig?

Nav har endret sitt regelverk med hensyn til dagpenger og kurs/utdanning. Du kan delta på kurs mens du mottar dagpenger fram til juli 2021.

Jeg er permittert, mister jeg støtte om jeg melder meg på?

Nei, du kan motta dagpenger mens du deltar i opplæringstilbud. 

Jeg er bare delvis permittert, kan jeg ta kursene?

Ja, ansatte, permitterte og arbeidsledige kan delta på kursene. Du kan også delta dersom du er delvis permittert.

Jeg er ikke permittert, kan kursene kombineres med jobb?

Ja, både ansatte, arbeidsledige og permitterte kan delta i kursene tilbudt gjennom bransjeprogram. Man bør avtale med arbeidsgiver dersom utdanningen foregår i arbeidstiden.

Hvordan melder jeg meg på?

Du melder deg på direkte til studietilbyder. Se oversikt over kurstilbud for ditt bransjeprogram. Der kan du finne lenke til påmeldingssiden hos studietilbyder.

Sist oppdatert: 3. mai 2021