Bransjeprogrammene er utviklet av arbeidslivet slik at du kan ta utdanning spesielt laget for det din bransje trenger. Bransjeprogrammene er gratis, og skal kunne tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Om tilbudene

Bransjeprogrammene er opprettet for å øke deltakelsen i kompetanseutviklingen innenfor utvalgte bransjer. Det er et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Målet er å tilby kurs og utdanningstilbud innen temaer som arbeidslivet har behov for. 

Det skal være mulig å kombinere utdanningen med tilnærmet full jobb. Vær obs på at noen av utdanningstilbudene kan ha noe undervisning i arbeidstid. Avklar med arbeidsgiver før du starter på et slikt bransjeprogram. Det skal være mulig å delta selv om du er permittert eller arbeidsledig. 

Velg din bransje og se hva som er relevant for deg.

Reiselivsbransjen

Fellesforbundet, HK, NHO Reiseliv, Parat, Virke, LO og NHO jobber sammen med Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante opplæringstilbud for alle som jobber med reiseliv.

Frisørnæringen

Fagforbundet Frisørenes fagforening og Norske Frisør- og velværebedrifter samarbeider med Kompetanse Norge om å få i gang korte og relevante kurs spesielt rettet mot frisørbransjen.

Detalj- og faghandelen

Handel og Kontor, Virke, LO, NHO Service og Handel og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å utvikle korte og relevante utdanningstilbud.

Industri- og byggenæringen

Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet samarbeider med Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider i disse næringene. 

Anleggsbransjen

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge jobber for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider i bransjen.

  • Det er ingen aktive tilbud for øyeblikket.

Mat- og drikkevareindustrien

Organisasjonene NHO mat og drikke, Sjømat Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Elektro-, automasjons-, fornybar- og kraftnæringen

Organisasjonene EL og IT Forbundet, Nelfo, Energi Norge, NITO, Tekna, Samfunnsbedriftene, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Kommunal helse- og omsorgssektoren

KS, Fagforbundet, Delta, Norsk Sykepleierforbund og Akademikerne jobber sammen med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge for å utvikle og prøve ut korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider nært med brukere og pasienter i sektoren.  ​ 

Olje-, gass- og leverandørindustrien

Organisasjonene Norsk olje og gass, NITO, Tekna, Industri Energi, Fellesforbundet, SAFE, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Norsk Industri, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​

Maritim sektor

Norsk Sjømannsforbund, NHO Sjøfart, Norges Rederiforbund, Norsk sjøoffisersforbund, Det norske maskinistforbundet, Nito, Tekna, Norsk industri, Industri Energi, Fellesforbundet, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​ 

  • Utdanningstilbud kommer.

 

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg få støtte fra Lånekassen?

Kurs som tilbys gjennom bransjeprogrammet er gratis å delta på, og de retter seg mot personer som har blitt arbeidsledige eller permitterte som følge av koronakrisen (covid-19-tiltakene). De gir ikke adgang til å søke studielån eller stipend fra Lånekassen.

Hvor mange studiepoeng kan jeg ta? 

Kurs som tilbys gjennom bransjeprogrammet kan være studiepoenggivende, men ikke alle er det. Det er ingen øvre grense for hvor mange studiepoeng du kan ta.

Hva skjer når jeg kommer tilbake til jobb?

De fleste kurs og utdanninger som tilbys i bransjeprogrammet er nettbaserte og fleksible, og de skal gjennomføres i løpet av 2021. I de aller fleste tilfeller vil det gå fint å kombinere dem med jobb. 

Kan jeg få dagpenger og studere samtidig?

Nav har endret sitt regelverk med hensyn til dagpenger og kurs/utdanning. Du kan delta på kurs mens du mottar dagpenger fram til juli 2021.

Jeg er permittert, mister jeg støtte om jeg melder meg på?

Nei, du kan motta dagpenger mens du deltar i opplæringstilbud. 

Jeg er bare delvis permittert, kan jeg ta kursene?

Ja, ansatte, permitterte og arbeidsledige kan delta på kursene. Du kan også delta dersom du er delvis permittert.

Jeg er ikke permittert, kan kursene kombineres med jobb?

Ja, både ansatte, arbeidsledige og permitterte kan delta i kursene tilbudt gjennom bransjeprogram. Man bør avtale med arbeidsgiver dersom utdanningen foregår i arbeidstiden.

Hvordan melder jeg meg på?

Du melder deg på direkte til studietilbyder. Se oversikt over kurstilbud for ditt bransjeprogram. Der kan du finne lenke til påmeldingssiden hos studietilbyder.

Sist oppdatert: 25. februar 2021