Beskrivelse

Kursene i bransjeprogrammet for informasjonssikkerhet og IKT-bransjen er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Her finner du oversikt over gratis kurs, etter- og videreutdanning for deg som jobber innenfor informasjonssikkerhet og IKT-bransjen. Kursene er tilrettelagt slik at du kan ta dem på deltid, om kvelden eller i helger, ved siden av full jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.   

Bransjen deles inn i tre hovedområder:  

  1. utvikling av maskinvare (inkludert IT-utvikling, -produksjon og -distribusjon),  
  2. utvikling og drift av infrastruktur (slik som telekommunikasjon, tekniske entreprenører og datasentre),  
  3. utvikling av programvare (som involverer systemutvikling, IT-konsulentvirksomhet og driftstjenester). 

 

Videre er kommuner og tjenestesektoren, og industrien betydelige aktører som både benytter seg av digitale tjenester fra denne bransjen, og selv inngår i den.  

Opptakskrav

Laget for ansatte innen informasjonssikkerhet og IKT-bransjen. Permitterte og arbeidsledige kan også søke.

Opptakskrav

Laget for ansatte innen informasjonssikkerhet og IKT-bransjen. Permitterte og arbeidsledige kan også søke.

Varighet

Varierer.

Varighet

Varierer.