Søknad og søknadsfrister til fagskole

Du kan søke opptak til fagskole enten gjennom Samordna opptak eller ved å kontakte skolen direkte.

Hvor finner du informasjon om opptak til fagskole?

Du kan søke opptak til mange fagskoler gjennom Samordna opptak. 1. februar legges det ut studieoversikt med opptakskrav til fagskoler som skal ha opptak gjennom Samordna opptak. Enkelte studier har søknadsfrist allerede 1. mars, men den vanlige søknadsfristen er 15. april. En del private fagskoler søker du opptak til ved å kontakte skolen direkte. 

Fristen for å søke kan variere fra skole til skole. Noen skoler har rullerende opptak frem til utdanningen starter. Sjekk den aktuelle skolen for å finne ut mer om søknadsfrist og hvordan du søker.

Les mer på Samordna opptak sine nettsider om opptak til fagskole. 

Hva er fagskole?

Fagskolene tilbyr en yrkesrettet høyere utdanning som bygger på yrkeskompetanse. Opptakskravet er ofte fagbrev, men også generell studiekompetanse eller realkompetanse kan innfri kravene. Utdanningene er som regel fra seks måneder til to år, med mulighet for ettårig faglig påbygg. Det finnes også kortere bransjeutdanninger på fagskolenivå, som gir studiepoeng. Fagskole kalles også høyere yrkesfaglig utdanning. 

Les mer om fagskole.

Sist oppdatert: 28. mai 2024