Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Hva er fagskole?

Fagskolene tilbyr en yrkesrettet høyere utdanning som bygger på yrkeskompetanse. Utdanningene er fra 6 måneder til 2 år med mulighet for 1-årig faglig påbygg.

Hvor finner du informasjon om opptak?

Du kan søke opptak til mange fagskoler gjennom Samornda opptak. 1. feburar legges det ut studieoversikt med opptakskrav til fagskoler som skal ha opptak gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april. Endel private fagskoler søker du opptak til ved å kontakte skolen direkte. 

Søknadsfrist kan variere fra skole til skole. Noen skoler har rullerende opptak frem til utdanningen starter. Sjekk den aktuelle skolen for å finne ut mer om søknadsfrist og hvordan du søker.

Les mer på Samordna opptak sine nettsider om opptak til fagskole.