Søknad og søknadsfrister favoritt ikon

Frist for å søke til offentlige fagskoler er 15. april. For private fagskoler kan søknadsfristen variere fra skole til skole.

Offentlige fagskoler

Du søker opptak til offentlige fagskoler via vigo.no. Noen utdanninger er ikke med i fellesopptaket, og noen har nettbaserte og/eller deltidstilbud. Sjekk den enkelte skoles nettsider eller ta direkte kontakt med den aktuelle skolen for mer informasjon.

Oversikt over offentlige skoler på fagskoleopptak.no

Du kan fritt velge skole og fagskoletilbud uavhengig av hvilket fylke du bor i.

Alle frister hos Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

Privat fagskole 

Søknadsfrist kan variere fra skole til skole. Noen skoler har rullerende opptak frem til utdanningen starter. Sjekk den aktuelle skolen for å finne ut mer om søknadsfrist og hvordan du søker.