Søknad og søknadsfrister favoritt ikon

Fra 1. februar 2020 kan du søke opptak til fagskoler gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april. For noen fagskoler kan søknadsfristen variere fra skole til skole.

Hva er fagskole?

Fagskolene tilbyr en yrkesrettet høyere utdanning som bygger på yrkeskompetanse. Utdanningene er fra 6 måneder til 2 år med mulighet for 1-årig faglig påbygg.

Hvor finner du informasjon om opptak?

Fram til 2020 kunne du søke opptak til offentlige fagskoler hos Nasjonalt opptakskontor for fagskolen.

1. februar 2020 åpner søknaden og det blir lagt ut en studieoversikt med opptakskrav til fagskoler som skal ha opptak gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april

Les mer på Samornda opptak sine nettsider om opptak til fagskole. 

Henvendelser vedrørende de forskjellige tilbudene må inntil alt er på plass hos Samordna opptak rettes direkte til aktuell fagskole.

Søknadsfrist kan variere fra skole til skole. Noen skoler har rullerende opptak frem til utdanningen starter. Sjekk den aktuelle skolen for å finne ut mer om søknadsfrist og hvordan du søker.

Du kan fritt velge skole og fagskoletilbud uavhengig av hvilket fylke du bor i.