Slik kan du finne en lærebedrift selv

På Utdanning.no kan du med enkle søk selv finne deg en mulig lærebedrift. Denne siden viser deg hvordan du går frem.

Ved å samle data fra Nav, Brønnøysundregisterene og Vigo har Utdanning.no utviklet Norges best oppdaterte oversikt over mulige lærebedrifter og allerede godkjente lærebedrifter. Med et enkelt søk kan du dermed selv finne bedrifter som kan bli din lærebedrift.

Første steg er å gå til https://utdanning.no/finnlarebedrift.

Tjenesten har mange søkemuligheter, så det kan være smart å se denne videoen som gir deg noen gode tips:

Remote video URL

 

 

Hvordan går jeg fram for å få læreplass i godkjent lærebedrift?

Når du har funnet en interessant bedrift i listen over godkjente lærebedrifter, trykk på bedriftsnavnet og du blir sendt til bedriftens kontaktside.

Eksempel:

Eksempel på godkjent lærebedrift

I eksemplet over vil du se at bedriftens kontaktside viser at bedriften er godkjent lærebedrift, og at den er medlem av et opplæringskontor. Det betyr at du bør ta kontakt med opplæringskontoret og ikke direkte med bedriften. Hvis bedriften ikke er medlem i et opplæringskontor, kan du ta kontakt direkte med bedriften. 

Tar du kontakt med en bedrift, så husk å presentere deg, fortell at du ønsker læreplass og i hvilket fag du ønsker læreplass. Spør gjerne om du kan få komme innom for en nærmere prat slik at de kan bli bedre kjent med deg.

For bedrifter med flere underavdelinger kan det variere hvor godkjenningen som lærebedrift er gitt. Det kan være den enkelte avdeling eller bedriftens hovedkontor som er godkjent som lærebedrift. Husk at dersom bedriften er medlem av et opplæringskontoret, så er det opplæringskontoret du skal kontakte.

Kan jeg bli lærling i en bedrift som ikke er godkjent som lærebedrift?

Dersom bedriften du ønsker å være lærling i ikke er godkjent som lærebedrift, så kan det likevel ordne seg med læreplass. Ta kontakt med den aktuelle bedriften slik at du er sikker på at de er interessert i å ha deg som lærling, og at de ønsker å gå videre i prosessen med å bli godkjent som lærebedrift

For mer konkret informasjon om hvordan du går frem for å få en bedrift godkjent som lærebedrift der du bor, kan du gjøre følgende:

Er du elev ved en videregående skole?

  • Kontakt din egen skole 

Er du ikke lenger elev ved en videregående skole, kontakt: 

Bedriften kan selv kontakte fylkeskommunen eller nærmeste opplæringskontor for å få informasjon om hva som kreves og hvordan bedriften kan bli godkjent lærebedrift. Når godkjenningen er i orden kan du søke læreplass hos dem. 

Informasjon som kan gis til bedriften: hvordan bli en lærebedrift? 

Bedriften jeg ønsker meg til er godkjent i et annet lærefag, men har fagarbeidere i mitt yrke. Kan jeg få læreplass der?

En bedrift kan være godkjent lærebedrift i flere lærefag. Hvis du finner en bedrift som ikke er godkjent som lærebedrift i ditt fag, kan det likevel ordne seg med læreplass. Etter du har snakket med den aktuelle bedriften, og du vet at de er interesserte i å ha deg som lærling, kan du gå videre i prosessen.

Er du fortsatt elev ved en videregående og ønsker mer konkret informasjon om hvordan du går frem, så kontakt skolen du går på.

Hvis du ikke lenger er elev ved en videregående skole, kontakt: 

Bedriften kan selv kontakte fylkeskommunen eller nærmeste opplæringskontor for å få informasjon om hva som kreves og hvordan bedriften kan bli godkjent lærebedrift. Når godkjenningen er i orden kan du søke læreplass hos dem. 

Informasjon som kan gis til bedriften: hvordan bli en lærebedrift? 

Hvem kan hjelpe meg om jeg står fast når jeg leter etter læreplass

Hvis du er elev ved en videregående skole:

  • Kontakt din egen skole. De kan gi deg råd om hvordan du skal gå fram og hvem som kan hjelpe deg

Hvis du ikke lenger er elev ved en videregående skole, kontakt:

Dersom noen i din familie eller omgangskrets jobber i yrket du ønsker deg inn i, er det lurt å kontakte dem for å få hjelp og tips. 

Søk på nett etter utlyste stillinger hvor bedrifter søker etter lærlinger. Send inn søknad til dem. 

Hvor kan jeg finne opplæringskontorene i min region?

Når du er inne på Finnlærebedrift, kan du bruke "Flere filtre" og velge "Vis bare opplæringskontor".

Hva tjener lærlinger?

Din lønn som lærling utgjør en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Lønnen er stigende jo lengre ut i læretiden du kommer. 

Sist oppdatert: 28. mai 2024