Hvor vil du
jobbe?
Hva vil du
jobbe med?

Finn lærebedrift gir deg oversikt over godkjente lærebedrifter og ledige læreplasser. Tjenesten foreslår også potensielle lærebedrifter i alle bransjer. Vi oppdaterer tjenesten hver natt med data fra blant annet Vigo, Brønnøysundregistrene og Navs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister.

https://utdanning.no/sites/default/files/2021-11/1.jpeg

Slik kan du finne en lærebedrift selv

På Utdanning.no kan du med enkle søk selv finne deg en mulig lærebedrift. Vi viser deg hvordan du går frem.

Les mer

Ressurser

https://utdanning.no/sites/default/files/2021-11/2.jpeg

Hvordan bli en lærebedrift

For at din virksomhet skal kunne ansette en lærling må bedriften bli godkjent som lærebedrift. Det stilles krav til at dere har kapasitet og kompetanse til å tilby opplæring til lærlinger.

Les mer
https://utdanning.no/sites/default/files/2021-11/3.jpeg

Viktig å vite når du skal finne læreplass

Forslag til hvordan du kan gå frem for å skaffe deg læreplass.

Les mer
https://utdanning.no/sites/default/files/2021-11/4.jpeg

Støttepakke for deg som skal rekruttere lærebedrifter

Tips og maler til hvordan du kan kontakte potensielle lærebedrifter, både via telefon og e-post.

Les mer