Bedrifts-ikon

Finn lærebedrift

Jobber du med rekruttering av lærebedrifter? På nye finn lærebedrift kan du finne frem til de potensielle lærebedriftene i ditt område og for dine fag, helt uten bruk av Excel!

Hvis du likte det gamle formatet er det fremdeles tilgjengelig nederst på denne siden.

Om finnlærebedrift.no

finnlærebedrift.no kan du finne frem til mulige lærebedrifter og nøkkeltall for området og fagene du selv velger. Med unntak av Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret som oppdateres en gang i måneden, oppdateres datagrunnlaget hver natt. Dataene inneholder det meste du trenger for å navigere i det lokale arbeidsmarkedet. For eksempel finner du kontaktinformasjon hentet fra Brønnøysundregistrene, antall årsverk for hvert yrke og lærefag hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret, godkjenninger som lærebedrift fra Vigo og informasjon om andre relevante godkjenningsordninger fra f.eks. Statens vegvesen, Direktorat for samfunnssikerhet og beredskap, Arbeidstilsynet og Mesterregisteret.

Av og til vil det være feil og unøyaktigheter i registrene vi henter data fra. Noen ganger på grunn av menneskelige feil og noen ganger fordi dataene var tiltenkt andre formål enn det vi bruker dem til. Dette fører til at verktøyet kan gi en upresis fremstilling av de faktiske forhold. Heldigvis er det stor oppmerksomhet rundt "big data" og økende gjenbruk av offentlige registre; feilregistreringer eksponeres stadig oftere, noe som gjør at kvaliteten øker fordi feil også rettes stadig oftere. Hvis du finner åpenbare feil kan du sende oss en melding, men ofte handler det om feil som må rettes av en bedrift eller en fylkeskommune i henholdsvis Altinn eller Vigo.

Verktøyet er laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet som et ledd i yrkesfagløftet og for å oppfylle den nye samfunnskontrakten for flere læreplasser (begge lenkene fører til regjeringen.no).

 

Se hva Kunnskapsministren sier om verktøyet:

 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om finnlærebedrift.no

Video description: 

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen forteller om hvor viktig det er å finne lærebedrifter til de mange tusen lærlingene som hvert år står uten læreplass. "Finn lærebedrift" på utdanning.no er ett av departementets tiltak for å avhjelpe situasjonen.

 

Gamle finn lærebedrift

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Velg lærefag

Velg utdanningsprogram og lærefag for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Velg lærefag under Bygg- og anleggsteknikk
Velg lærefag under Design og håndverk
Velg lærefag under Elektrofag
Velg lærefag under Helse- og oppvekstfag
Velg lærefag under Medieproduksjon
Velg lærefag under Naturbruk
Velg lærefag under Restaurant- og matfag
Velg lærefag under Service og samferdsel
Velg lærefag under Teknikk og industriell produksjon