Om likestillingsstatistikken favoritt ikon

Likestillingsstatistikken gir en oversikt over kjønnsfordelingen i de mest vanlige yrkene i Norge.

Selv om Norge ofte omtales som et av verdens mest likestilte land, er det store forskjeller mellom hvilke yrker menn og kvinner velger å jobbe i. Selv om det er blitt jevnere fordeling av kvinner og menn i noen yrker, har det stort sett vært kun små endringer de siste 20 årene. Noen yrker er også på vei til å få en mindre jevn kjønnsfordeling enn det har vært tidligere, uten at særlig mange er klar over det.  

Undersøk forskjeller

Nettjenesten utdanning.no/likestilling gir oversikt over andelen kvinner og menn i de  400 vanligste yrkene i Norge. For hvert yrke kan du se hvor mange prosent kvinner og menn som jobber med dette. Hvis du klikker på yrkestittelen kan du se hvor mange som har dette yrket. Målet med nettjenesten er at du skal kunne undersøke hvor store forskjeller det er i kjønnsfordelingen i ulike yrker. 

Hvis du vil vite mer om hva de som har dette yrket jobber med, eller hvilken utdanning som kreves for å bli det, kan du klikke på lenka i yrkesnavnet i popup-vinduet. Du vil da kunne lese utdanning.no sin yrkesbeskrivelse. 

Du kan sortere statistikken slik at yrkene som flest personer har kommer først. Du kan også sortere yrkene alfabetisk eller slik at de med størst andel menn eller kvinner kommer først. Verktøyet gir også mulighet for å se om det er noen endringer i kjønnsdelingen. Det kan du undersøke ved å se hvor mange menn og kvinner over og under 40 år som jobber i disse yrkene. 

Interesse

Ved å krysse av i interesse-menyen kan du filtrere lista over yrker etter ulike emner. Alle yrkene vil vises dersom du ikke velger noen spesifikke emner. 

Merkingen av hvilke yrker som hører til de ulike interessene vil ofte være omtrentlig. Enkeltpersoner som har et spesifikt yrke kan høre til under flere interessegrupper enn det er merket med. Hvis du ser interessemerking du mener er mangelfull eller feil, send oss gjerne en melding via den hvite "Tilbakemelding"-knappen nederst på siden. 

Hvor kommer tallene fra?

Tallene er fra høsten 2014. De kommer opprinnelig fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, som er den sentrale oversikten over alle arbeidsforhold i Norge. 

For kombinasjoner av yrke og utdanning som bare én, to eller tre personer har tatt, er opplysninger om arbeidstakers kjønn utelatt. Dette kan føre til at tallene for små grupper blir unøyaktige.

Mange av de offisielle yrkeskategorinavnene er omdøpt for å gjøre det lettere for brukerne å forstå hvilke yrker som er de vanligste som inngår i statistikken. 

Hva skal verktøyet brukes til?

Læreplanen i faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet har som mål at elevene skal gjøre rede for hvordan kjønn kan påvirke utdannings- og yrkesvalg, og drøfte kjønnsutradisjonelle valg. Verktøyet kan brukes til å opplyse om kjønnsbalansen i de ulike yrkene, og bidra til refleksjon og motivasjon rundt utdannings- og yrkesvalg. Utviklingen av en slik tjeneste er også nevnt i Stortingsmelding nr. 7 (2015–2016) ”Likestilling i praksis –  Like muligheter for kvinner og menn”. 

Les mer:

  • Likestillingsstatistikk
    Creative Commons Licence