Om likestillingsstatistikken

Likestillingsstatistikken gir deg oversikt over kjønnsfordelingen i de mest vanlige yrkene i Norge.

Norge omtales ofte som et av verdens mest likestilte land. Likevel er det store forskjeller mellom hvilke yrker menn og kvinner velger å jobbe i. 

De siste tyve årene har endringene i kjønnsfordelingen vært små. I noen yrker har fordelingen jevnet seg ut, mens det i andre yrker har blitt større ujevnheter.

Undersøk forskjeller

Nettjenesten Likestilling i norsk arbeidsliv gir en prosentvis oversikt over andelen kvinner og menn i de  400 vanligste yrkene i Norge. Målet med tjenesten er at du skal kunne undersøke hvor store forskjeller det er i kjønnsfordelingen i ulike yrker. 

Klikker du på et enkeltyrke i statistikken kan du sjekke hvor mange som totalt jobber i yrket, og velge klikke deg videre til lønnsstatistikk, relevante studier og en beskrivelse av det aktuelle yrket. 

Du kan sortere statistikken slik at de mest populære yrkene kommer først. Du kan også sortere yrkene alfabetisk eller slik at de med størst andel menn eller kvinner kommer først. Verktøyet gir også mulighet for å se om det er noen endringer i kjønnsdelingen. Det kan du undersøke ved å se hvor mange menn og kvinner over og under 40 år som jobber i disse yrkene. 

Om tallene

Tallene er fra våren 2023 og kommer fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Den sentrale oversikten over alle arbeidsforhold i Norge, som du finner mer informasjon om på NAV sine nettsider

Vi har kun lagt ut tall for yrker hvor det er minst 100 ansatte til sammen i hele Norge. På grunn av personvernregler kan vi ikke legge ut tall på grupper som er 1 til 5 personer, så i slike tilfeller kan prosenttallene bli rundet av. Dette kan føre til at tallene for små grupper blir unøyaktige.  

Merkingen av hvilke yrker som hører til de ulike interessene vil ofte være omtrentlig. Enkeltpersoner som har et spesifikt yrke kan høre til under flere interessegrupper enn de er merket med. Hvis du ser interessemerking du mener er mangelfull eller feil, send oss gjerne en melding via "Tilbakemelding"-knappen nederst på siden. 

Derfor laget vi verktøyet

Læreplanen i faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet har som mål at elevene skal gjøre rede for hvordan kjønn kan påvirke utdannings- og yrkesvalg, og drøfte kjønnsutradisjonelle valg. Verktøyet kan brukes til å opplyse om kjønnsbalansen i de ulike yrkene, og bidra til refleksjon og motivasjon rundt utdannings- og yrkesvalg. Utviklingen av en slik tjeneste er også nevnt i Stortingsmelding nr. 7 (2015–2016) ”Likestilling i praksis –  Like muligheter for kvinner og menn”. 

Mer om yrkesvalg og likestilling:

Sist oppdatert: 22. juni 2023