Stipend, lån og kostnader på fagskole

Noen fagskoler er gratis, mens andre koster penger. Noen steder betaler du for materiell og utstyr, og du har som regel rett til støtte fra Lånekassen.

Offentlige fagskoler

Noen fagskoler er finansiert av det offentlige, og er gratis. Noen utdanninger krever likevel at du betaler for materiell og utstyr. Nett- og deltidsstudier kan medføre en ekstra studieavgift. Sjekk prisen på ditt studium på fagskolens nettside. 

Private fagskoler

De fleste private fagskoler mottar ikke støtte fra det offentlige. Da finansieres utdanningen blant annet av en avgift som studentene må betale. Prisen på studiet varierer avhengig av utdanning og utdanningssted.

Lån og stipend på fagskole

Alle fagskoleutdanninger skal være godkjent av NOKUT, noe som gir rett til støtte i Lånekassen. 

I tillegg kan du søke på en rekke stipender og legater. Disse er gjerne rettet mot studieretninger eller søkere bosatt i et bestemt geografisk område.

Sist oppdatert: 28. mai 2024