Offentlige fagskoler

Noen fagskoler er finansiert av det offentlige og er gratis. Noen utdanninger krever likevel at du betaler for materiell og utstyr. Nett- og deltidsstudier kan medføre en ekstra studieavgift. Sjekk prisen på ditt studium på skolens nettside. 

Privat fagskole

De fleste private fagskolene mottar ikke støtte fra det offentlige. Da finansieres utdanningen blant annet av en avgift som studentene må betale. Prisen på studiet varierer avhengig av utdanning og utdanningssted.

Lån og stipend

Alle fagskoleutdanninger skal være godkjent av NOKUT, noe som gir rett til støtte i Lånekassen. 

I tillegg kan du søke på en rekke stipender og legater. Disse er gjerne rettet mot studieretninger eller søkere bosatt i et bestemt geografisk område.

Sist oppdatert: 15. august 2023