Tilrettelegging på universitet og høgskole

Studenter som har funksjonshindre eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å delta i de ordinære læringsaktivitetene, kan få tilrettelegging.

Sist oppdatert: 28. september 2023