Universitet

Statlige høgskoler

Private høgskoler

 

Vi gjør oppmerksom på at denne listen kun inneholder universitet og høgskoler med institusjonell høyskoleakkreditering. Listen inkluderer ikke høgskoler for etatsintern utdanning for Forsvaret og Politiet.

Sist oppdatert: 13. desember 2022