Søke jobb og læreplass

Flest utlyste jobber finner du på Arbeidsplassen, en tjeneste utviklet av Nav. Benytt kontaktnettverket ditt for å høre om ledige jobber. Det kan være lurt å ta en titt på bedrifters nettsider, spesielt hvis du søker læreplass. Det er også mulig å registrere seg hos ulike vikarbyråer. Vikarjobber kan ofte være en inngangsport til fast jobb.

Du kan søke læreplass direkte til bedrifter og opplæringskontor. Husk da å legge ved attester og vitnemål. Det er viktig at du registrerer at du søker etter læreplass i Vigo.

Dette er viktig å vite når du skal finne læreplass. 

Dersom du ikke får læreplass verken i ditt eget eller andre fylker, kan du få tilbud om alternativ opplæring i skole, da i et lærefag som bygger på det du allerede har gjennomført.

Les mer om lærling

Hvordan skrive CV?

CV kommer fra latin, curriculum vitae, og betyr livsløp. Din CV skal gi en ryddig oversikt over hva slags bakgrunn du har, uten å gå i detaljer. En CV fungerer som et faktaark om deg og din bakgrunn.

Din CV skal inneholde personalia, kontaktinformasjon, adresse, personlige egenskaper, utdanning, arbeidserfaring og referanser. I tillegg kan det være en fordel å inkludere frivillige verv og fritidsinteresser. Avhengig av hvilken type jobb du søker på, kan det være lurt å inkludere informasjon om du har sertifikat for bil eller om du kan andre språk.

Dersom du skal sende søknaden som e-post, bør du sende den i Word- eller Pdf-format.

CV-tips fra Nav

Hvordan skrive søknad?

En god jobbsøknad må fange oppmerksomheten til den som leser den. Jobbsøknaden er ofte den første kontakten med en potensiell arbeidsgiver. Du bør lese utlysningsteksten godt og forsøke å vise at du har de kvalifikasjonene arbeidsgiver spør etter. Det er også viktig å vise at du er motivert for jobben. Søknaden bør være kortfattet og lett å lese.

Søknadstips fra Nav

Jobbintervjuet

Hvis du blir innkalt til et intervju, ser arbeidsgiver på deg som aktuell til stillingen. Det lønner seg alltid å stille godt forberedt. Det er også vanlig å bli kalt inn til intervju når du søker læreplass.

Før intervjuet

Det er lurt skaffe seg noe kunnskap om bedriften før intervjuet. Bruk nettet. Les igjennom stillingsannonsen, søknaden og CV-en før intervjuet. Tenk over hvorfor du vil ha denne jobben og hvorfor arbeidsgiver bør velge deg.

Hva du kan bli spurt om

 • Hvorfor søkte du på denne jobben?
 • Hva har du arbeidet med tidligere?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med?
 • Hvilke arbeidsoppgaver trives du minst med?
 • Hva er dine sterke og dine svake sider?
 • Foretrekker du å jobbe selvstendig eller i team?
 • Hva gjorde du i den perioden det er hull i CV-en?
 • Hva synes du om arbeide under tidspress?
 • Foretrekker du faste rutiner, eller må det være nye oppgaver hele tiden?
 • Hvorfor bør vi ansette akkurat deg?
 • Hva kan du bidra med i denne jobben?
 • Hva tror du kan bli vanskelig i denne nye jobben?
 • Hva tror du at du jobber med om fem år?

Intervjutips fra Nav

Referanser

Når du søker en jobb, bør du ha to til tre referanser. Du kan spørre en tidligere arbeidsgiver, en trener eller eventuelt lærer om å være referanse for deg. Det viktigste er at det er noen som kan snakke godt om deg til en potensiell arbeidsgiver.

I en CV bør du oppgi referansepersoners navn, stilling og telefonnummer.

Referanser blir i de aller fleste tilfeller oppringt etter at du har vært på jobbintervju. Husk å informer dine referansepersoner om at du er innkalt til intervju, og at de kan bli oppringt. På den måten kan referansepersonen tenke over på forhånd hva han eller hun vil si om deg.

Ledige stillinger

På disse nettsidene finner du utlyste stillinger.

Arbeidsplassen
Jobbnorge
Kommunaljobb: jobber i fylker og kommuner
Finn.no
 

Sist oppdatert: 12. mai 2023