Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Finn ut hvordan du går fram for å få godkjent din utenlandske utdanning i Norge.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som har ansvaret for godkjenning av høyere utdanning fra utlandet. 

Ikke alle yrker krever godkjent utdanning fra utlandet, men noen er lovregulert. Det vil si at de krever godkjent utdanning fra utlandet. 

Direktoratet gir ikke faglig godkjenning eller autorisasjon. Mer informasjon om hvor du kan søke autorisasjon, finner du midlertidig hos NOKUT.

Her finner du også en landdatabase som gir oversikt over hvilke godkjenninger som kreves fra ulike land. Informasjonen i databasen er veiledende.

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024