Maritim elektrikerfag

favoritt ikon

Videregående

Du lærer å installere og vedlikeholde elektriske, elektroniske og digitale systemer for skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger. En maritim elektriker skal også kunne jobbe innenfor industri, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er maritim elektriker. Etter endt læretid, kan en søke Sjøfartsdirektoratet om sertifikat som skipselektrikeroffiser.

Varighet

Opptakskrav

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 som er endret så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Det vil også komme endringer for de studieforberedende utdanningsprogrammene. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

1. År

Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

4. År

Vg4 eller opplæring i bedrift

Utdanningsløp

Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 som er endret så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3. Det vil også komme endringer for de studieforberedende utdanningsprogrammene. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

Utdanningsløpet i videregående opplæring er i endring. Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider.

1. År

Vg1

2. År

Vg2 eller opplæring i bedrift

3. År

Vg3 eller opplæring i bedrift

4. År

Vg4 eller opplæring i bedrift

Læreplan

Læreplan i maritim elektrikerfaget opplæring i bedrift

Maritim elektrikerfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen installasjon og vedlikehold på elektriske, elektroniske og digitale systemer for skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger. Maritim elektriker skal også kunne jobbe innenfor industri, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger. Kravene imøtekommes med godt kvalifiserte elektrikere til å installere, kontrollere og vedlikeholde systemene med tilhørende utstyr. Gode tekniske og økonomiske løsninger vil tilfredsstille samfunnets teknologiske krav.

Opplæringen i det maritim elektrikerfaget skal utvikle den enkeltes evne til helhetstenkning, analyse og system- og sikkerhetsforståelse. Den skal utvikle lærlingens evne til å tenke helhetlig, fremme system- og sikkerhetsforståelse og evne til omstilling. Elektrikerfaget skal øke bevisstheten hos lærlingen om lokale, nasjonale og globale miljøutfordringer knyttet til bedre ressursutnyttelse og en bærekraftig utvikling.

Utdanningen gjennomføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonale bestemmelser for utdanningen av maritime elektrikere.

Opplæringen i det maritime elektrikerfaget skal legge vekt på opplevelse, innsikt og bevisste valg knyttet til vedlikehold av fartøyer. Videre skal opplæringen legge vekt på oppdaging, utprøving, innsikt og bevisste valg knyttet til elenergisystemer, tele-, data- og sikkerhetssystemer og automatiserte systemer med tilhørende utstyr. Sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse av gjeldende regelverk skal være sentrale elementer i opplæringen. Den skal fremme selvstendighet og samarbeid med andre i og utenfor eget fagområde. Videre skal det legges vekt på serviceinnstilling og evne til å kommunisere med kollegaer. Nøyaktighet, kreativitet og løsningsorientering i utførelsen av arbeidet skal være sentrale faktorer.

Det maritime elektrikerfaget skal opparbeide evnen til gjennomgående planlegging, dokumentasjon, system- og utstyrsforståelse og utvikling av læringsstrategier i virkelighetsnære arbeidsoppdrag. Dette skal danne grunnlaget for videre refleksjon, fordypning og spesialisering og fungere som byggesteiner for en livslang utviklings- og læringsprosess.

Opplæringen gjennomføres i samsvar med den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW) med endringer, herunder fagopplæring etter regel III/6 og sikkerhetsfamiliarisering etter regel VI/1, VI/2 og VI/2.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittelen er maritim elektriker. Fagbrevet danner grunnlag for å kunne søke om sertifikat som skipselektrikeroffiser

Velg sted

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Yrke og arbeidsliv

Mer om yrkesfaglig videregående opplæring

Les mer om forskjellen mellom fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse samt om lærling.

Samarbeid skole-arbeidsliv

Her får du oversikt over samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning inngått mellom videregående skoler og bedrifter.