Nøkkelinformasjon

Du lærer om medieprodukter i alle typer trykte medier, visuell kommunikasjon, produksjonsprosesser, maskindrift og miljøhåndtering.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk.

Læreplan

Læreplan i grafisk produksjonsteknikk

Vg3 grafisk produksjonsteknikkfaget handler om å formidle informasjon, nyheter og reklame gjennom ulike trykte medier. Faget skal gi lærlingene kompetanse innenfor produksjon av grafiske produkter tilpasset ulike materialer og mottakere. Faget skal gi lærlingene kompetanse til å gjøre gode valg med tanke på miljø, bærekraft og konkurransedyktighet. Faget handler også om bruk av moderne grafisk produksjonsteknologi tilpasset arbeidslivets og samfunnets behov.

Yrker og arbeidsliv i hele landet
Hele landet

Samarbeidsavtaler