Nøkkelinformasjon

Kursene i bransjeprogrammet for anleggsbransjen er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse jobber for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider i bransjen.

Les mer om bransjeprogrammet for anleggsbransjen på kompetansenorge.no.

Lurer du på noe? Finn svar på ofte stilte spørsmål.