Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

John Ivar Nygård

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Ukentlig
Hele året
30. september 2023

Avtalereferanse

John Ivar Nygård
Nordland Fylkeskommune