Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Inger Teigen

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Ukentlig, Månedlig, Periodevis
Hele året
7. juni 2022

Avtalereferanse

Inger Kjersti Teigen
Nordland Fylkeskommune