Kristen videregående skole Haugalandet as favoritt ikon

Privat
Videregående
70 elever
10 programområder

Her ligger skolen

Norheimsmarka 15
5542 Karmsund

Utdanningstilbud ved Kristen videregående skole Haugalandet as