Universitetet i Bergen er Norges nest eldste universitet. På UiB finner du 16 500 studenter og 3 600 ansatte fordelt på syv fakulteter med utdanninger innen de fleste fagområder. Våre satsingsområder er Marin forskning, Klima og energiomstilling, Globale samfunnsutfordringer

Studerer du i Bergen blir du en del av noe som er større, og en av over 25 000 studenter i Bergen by. Hos UiB får du undervisning av forskere som forsker på de viktigste spørsmålene i vår tid, og du blir en del av et godt studentmiljø. Vi tilbyr deg forskning i verdensklasse, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter.

Universitetet i Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Studiesteder:

  • Universitetet i Bergen

Utdanningstilbud

Det er 38 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på voksne Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Flerkulturell forståelse og kommunikasjon Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Helseinformatikk Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Helseøkonomi Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Introduksjon til geografiske informasjonssystem og geovisualisering (GIS) Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Krise- og katastrofepsykologi Universitet og høgskole Universitetet i Bergen
Operativ psykologi 1 Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
PPU i kunst, musikk og design Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Praktisk-pedagogisk utdanning Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Ultralyd av muskelskjelettsystemet. Modul 2 Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Undervisning i kontroversielle tema - historie og religion fagdidaktikk Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Vitskapleg publisering for museumstilsette Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Å forske i og på museum Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS 45.00 53.50
Årsstudium i engelsk Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS Alle Alle
Årsstudium i filosofi Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS 38.70 46.10
Årsstudium i fransk Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Årsstudium i geografi Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS 37.30 43.80