Ringerike Folkehøgskole favoritt ikon

Privat
Frilynt folkehøgskole
125 elevplasser
8 linjer

Her ligger skolen

Askveien 26
3510 Hønefoss

Universitet og høgskoler i nærheten

Utdanninger

Liste over studier ved lærestedet
Tittel Interesser
Visual Arts
  • Kunst og håndverk
Utøvende Musikk
  • Musikk, scene og teater
Musikal
  • Friluftsliv, idrett og sport
Multisport
  • Friluftsliv, idrett og sport
Humor & Scene
Global Solidaritet
  • Reise, kultur og solidaritet
Design & Fashion
  • Kunst og håndverk
Dans