De fleste av våre utdanninger er nett- og samlingsbaserte og kan tas mens studenten er i arbeid. Våre studietilbud vektes i studiepoeng, og for mange er de en inngangsport til nye muligheter i arbeidslivet og bedre betalte jobber. Flere av våre studietilbud er lederutdanninger. 

I 2019 ble fagskoleutdanningene i Nordland samlet under nye Nordland fagskole. Skolen er i vekst og vi jobber for å utvikle nye studietilbud med bakgrunn arbeidslivets behov. 

Nordland fagskole har ca. 400 studenter og ca. 55 årsverk tilknyttet de ulike avdelingene. Dagens faste studiesteder er Narvik, Melbu, Stokmarknes, Svolvær, Leknes, Bodø, Mosjøen og Mo i Rana. I tillegg tilbyr vi fagskoleutdanning ved flere alternerende studiesteder som endrer seg fra år til år.